67

Geen verdoving op de slachtbank

Religieuze organisaties tekenen overeenkomst met Bleker ... Verdoving van de baan

Een van de meest heikele kwesties uit de vorige kabinetsperiode is – voorlopig – van de baan. Demissionair staatssecretaris Bleker heeft een akkoord getekend met joodse en islamitische organisaties over ritueel slachten. De belangrijkste eis van de tegenstanders – de dieren moeten verdoofd worden – wordt genegeerd.


Trouw schrijft:

Na maanden onderhandelen is er een akkoord over het ritueel slachten, meldt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) sprak met religieuze organisaties, vertegenwoordigers van slachthuizen en dierenartsen. 

Volgens de NOS hoeven de te doden dieren niet verdoofd te worden. Pas als ze na veertig seconden nog leven moet een dierenarts ingrijpen. Die handelwijze staat haaks op het verbod dat de Partij voor de Dieren wilde. Het wetsvoorstel waarin deze praktijk wordt verboden werd aangenomen in de Tweede Kamer maar stuitte, na protest van joodse en islamitische organisaties, op verzet in de Eerste Kamer. Het convenant is bedacht door demissionair staatssecretaris Henk Bleker.

Geef een reactie

Laatste reacties (67)