Laatste update 06 augustus 2020, 18:17
18

Geld voor leraren blijkt op, Kamer onaangenaam verrast

Ruim 2.400 leraren hebben te horen gekregen dat hun aanvraag voor een opleidingsbeurs is afgewezen. Dat meldt het Parool. Het beschikbare fonds is volledig verbruikt. Hoewel de voltallige Tweede Kamer daar zelf toestemming voor heeft gegeven, zegt een deel van het parlement nu niet op de hoogte te zijn geweest van de gevolgen en wijst minister Slob aan als verantwoordelijke. Het ministerie van Basis- en Voortgezet Onderwijs houdt de kaken op elkaar.

Het gaat om geld uit de in 2008 ingevoerde lerarenbeurs, een fonds bedoeld om docenten een bachelor- of masteropleiding te laten volgen. Op die manier moest het vak van docent aantrekkelijker worden en de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Mensen die al voor de klas staan kunnen een beroep doen op de beurs voor collegegeld, boeken en reiskosten, terwijl de scholen waar zij werken vanuit de lerarenbeurs het studieverlof kunnen opvangen met een invalkracht.

Omdat in de afgelopen jaren het aantal aanvragen daalde en de Kamer wilde voorkomen dat het beschikbare budget ongebruikt terugvloeide in de kas van het ministerie, besloot het parlement unaniem het resterende bedrag in te zetten om het lerarentekort te bestrijden. Dat gebeurde door het geld te besteden aan de begeleiding van zij-instromers, oftewel mensen die vanuit een ander vakgebied de overstap maken naar het onderwijs. Omdat het ministerie voorafgaand aan de begrotingsonderhandeling liet weten dat ook voor het komende jaar geld over zou blijven, besloot de Kamer opnieuw geld over te hevelen van de lerarenbeurs naar de zij-instromers met als gevolg dat de pot voor bestaande docenten nu onbedoeld leeg is.

Zowel D66 als de VVD zeggen dat minister Slob het overhevelen van het budget juist toejuichte en bij de onderhandelingen heeft gezegd: “Het is heel fijn als we volgend jaar wat ruimte hebben met betrekking tot de zijinstromers die er weer bij kunnen gaan komen.” GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld laat weten: “Het ministerie moet dit hebben voorzien, maar heeft de Kamer hier nooit over geïnformeerd.” En ook D66-Kamerlid Paul van Meenen zegt: “We zijn op het verkeerde been gezet door de minister.”

Een woordvoerder van minister Slob erkent dat het ministerie wist dat het budget ontoereikend zou zijn, maar zegt ook dat dit vanaf begin dit jaar in nieuwsbrieven is gemeld aan vakbonden en sectororganisaties. In Kamerdebatten en Kamerbrieven kwam het onderwerp niet ter sprake.

cc-foto: Anne Paul Roukema / Wikimedia

Geef een reactie

Laatste reacties (18)