53

Gemeenten besteden veel minder aan bibliotheken

De afgelopen tien jaar is het bedrag dat gemeenten uittrekken voor bibliotheken met 19 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor Cultuur. Als gevolg van de bezuinigingen heeft niet iedereen in Nederland meer toegang tot een openbare bibliotheek in de eigen gemeente. “Dit is kwalijk, zeker in het licht van de slechte score van Nederland op leesmotivatie en leesvaardigheid onder middelbare scholieren in het recente PISA-onderzoek”, schrijft de raad.

Uit het driejaarlijkse PISA-onderzoek bleek eind vorig jaar dat de leesvaardigheid van jongeren in Nederland hard daalt in vergelijking met andere landen. Ook beleven 15-jarige Nederlandse jongeren minder plezier aan lezen dan leeftijdsgenoten in andere landen. De slechtere prestaties van de Nederlandse jeugd zijn onder meer het gevolg van het sluiten van bibliotheken.

De verwachting is dat gemeenten in de komende jaren verder zullen beknibbelen op de budgetten voor bibliotheken. De Raad voor Cultuur adviseert daarom om wettelijk te verankeren dat elke gemeente de plicht heeft om te zorgen voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening. “Als dat praktisch niet haalbaar is moet worden samengewerkt met een buurgemeente, zodat alle bibliotheekfuncties op redelijke afstand openbaar toegankelijk blijven.”

cc-foto: Michal Jarmoluk

Geef een reactie

Laatste reacties (53)