43

Gemeenten controleren niet of subsidie werkt

In 70% van gevallen stellen ambtenaren vooraf geen duidelijke eisen. Bij 90% wordt ook achteraf niet gecontroleerd of subsidie werkt, blijkt uit onderzoek in opdracht van RTL

Gemeenten weten niet wat het effect is van de tientallen miljoenen euro’s die zij ieder jaar uitgeven aan subsidies voor sport, cultuur, integratie of jongeren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van RTL Nieuws.

Onderzoeksbureau Jacques Necker analyseerde in opdracht van RTL Nieuws de conclusies van 40 onderzoeken naar subsidiebeleid. Dit gaat om onderzoeken van lokale rekenkamers van 2003 tot 2010.

Hieruit blijkt dat bij maar liefst 95% van de onderzochte gemeenten onbekend is of hun beleid doeltreffend is. In 70% van de gevallen stellen ambtenaren vooraf geen duidelijke eisen. En bij 90% wordt ook achteraf niet gecontroleerd of de subsidie heeft gewerkt.

Ambtenaren en gemeenteraadsleden laten zich teveel leiden door hun eigen voorkeuren en vriendjespolitiek, zeggen deskundigen tegen RTL Nieuws. Pas als het misgaat komt iedereen in actie. Zij vinden dat ambtenaren zich onafhankelijker moeten opstellen. Hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon:

Vaak vereenzelvigen ze zich nu met de instelling omdat ze het project heel erg mooi vinden en dat ze dat dan ook willen subsidiëren. Dat is natuurlijk een heel foute instelling.

De controle op subsidies door gemeenten moet echt beter vindt Verbon: “Vanuit politiek oogpunt en vanuit verantwoording moeten rekenkamers meer capaciteit krijgen en er moet meer onafhankelijk toezicht komen.”

Foto: Flickr CC Andreas Hopf

Geef een reactie

Laatste reacties (43)