7

Gemeenten gaan vuile werk bezuinigingen zorg opknappen

Conceptakkoord tussen overheid en gemeenten regelt miljardenbezuinigingen

Het kabinet heeft een conceptakkoord gesloten met de gemeenten waarin wordt geregeld dat die verantwoordelijk worden voor de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, de jeugdzorg en zorg.

Het conceptakkoord is in bezit van de Volkskrant. Het grootste deel van de hiermee beoogde 2,5 miljard aan bezuinigingen moet worden gehaald door tweederde van de plekken in sociale werkplaatsen te laten verdwijnen. Verder behelst het akkoord een bezuiniging van 400 miljoen op het ‘reïntegratiebudget’ om werklozen te begeleiden naar nieuw werk.

In 2013 wordt ‘begeleiding’ van ouderen, geestelijk gehandicapten en andere hulpbehoevenden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ, naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarmee valt ook dat onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De AWBZ geeft een recht op zorg, de WMO is een voorziening. Dat betekent dat de zorg ophoudt als de gemeente er geen geld meer voor heeft

Tussen 2012 en 2016 wordt bovendien de verantwoordelijkheid over de gehele jeugdzorg aan de gemeenten overgedragen.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)