36

Gemeenten: Geen straf voor illegaal verblijf

Vereniging Nederlandse Gemeenten: Kabinetsplan is onnodig stigmatiserend en niet te handhaven

Gemeenten willen niet dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar wordt. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dit ‘onnodig stigmatiseren’. Bovendien zou de nieuwe maatregel niet te handhaven zijn. Het strafbaar maken van illegaal verblijf is opgenomen in het gedoogakkoord dat het minderheidskabinet met de PVV heeft gesloten.

De VNG vreest dat de maatregel “bijdraagt tot het verder marginaliseren van grote groepen mensen, met alle negatieve maatschappelijke en sociale gevolgen van dien.”

Mensen zullen uit het zicht van de overheid en maatschappelijke organisaties raken: ze melden hun kinderen niet aan voor een school, ze doen bij medische problemen geen beroep op zorg-instanties. Slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting en zullen minder snel aangifte doen. De slachtoffers worden daarmee kwetsbaarder en het wordt voor de overheid lastiger om mensenhandel te bestrijden, zo schrijven de gemeenten in hun brief aan de Tweede Kamer.
De VNG betwijfelt bovendien of het voorstel überhaupt te handhaven is. “Het gaat naar verwachting om een grote groep. Het is niet aannemelijk dat met de huidige capaciteit de handhaafbaarheid geborgd kan worden”, aldus de VNG

Geef een reactie

Laatste reacties (36)