97

Gemeenten op zwart zaad door kabinetsbeleid

Overheveling zorgtaken door het Rijk brengt gemeenten financieel in de knel, met bezuinigingen en lastenverzwaring tot gevolg

Driekwart van de Nederlandse gemeenten denkt komend jaar te moeten bezuinigen, dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Bijna 38 procent van de gemeenten zegt door het kabinetsbeleid in financiële problemen te komen. Een aantal taken wordt van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten, maar hoewel dat gepaard gaat met extra budget, vrezen veel gemeenten dat dit niet toereikend zal zijn. Veel gemeenten zijn daarom van plan om te bezuinigen of de lasten voor burgers te verzwaren


Update 16.30 uur

VVD-fractievoorzitter Zijlstra en PvdA-fractievoorzitter Samsom denken dat de angst van gemeenten dat zij extra moeten bezuinigen niet nodig is. “Door de overheveling van zorgtaken naar gemeenten met een kleiner budget ontstaat juist maatwerk. En maatwerk levert besparingen op” zeggen zij.

Eerder
Hoe de begrotingsgaten gedicht gaan worden is nog niet precies duidelijk. Gemeenten wachten op de collegevorming na de verkiezingen voordat ze een besluit nemen en de voorstellen variëren van gemeente tot gemeente. Genoemd zijn bezuinigingen op wegenbouw, het verminderen van subsidies, het sluiten van een muziekschool en korten op de veiligheid en brandweer. Daarnaast willen veel gemeenten snijden in de eigen organisatie. Ook denken colleges aan het verhogen van de lasten door de OZB-belasting en rioolheffing te verhogen of meer toeristenbelasting te vragen.

Ondanks de nood tot bezuinigen, denkt meer dan de helft van de gemeenten dat hun financiële positie solide is. Slechts 12 procent noemt de financiële situatie zorgelijk.

cc-foto: Emma Brabrook

Geef een reactie

Laatste reacties (97)