Laatste update 10:19
126

Gemeenten verliezen strijd tegen dakloosheid

De decentralisatie die het kabinet Rutte II in 2017 doorvoerde om zogenaamd ‘efficiënter’ te werken, zorgt opnieuw voor ernstige maatschappelijke problemen. In de Volkskrant slaan gemeenten alarm omdat ze nu te weinig middelen hebben om daklozen te helpen. Door de woningnood is er een tekort aan woningen en geld voor begeleiding van de hulpbehoevenden is er ook niet meer. De nachtopvang barst in onder meer Amsterdam, Utrecht en Nijmegen uit haar voegen schrijft de krant:

Het groeiende aantal daklozen kan door het woningtekort al nauwelijks doorstromen naar een eigen huis. Maar áls er al een plek wordt gevonden, is er geen geld meer voor hun begeleiding. Dit probleem speelt in het hele land, zegt Valente, de landelijke brancheorganisatie voor de opvang. Woningcorporaties stellen die begeleiding – bijvoorbeeld bij financiële zaken – als voorwaarde wanneer zij woningen beschikbaar stellen voor daklozen, zegt directeur Esme Wiegman van Valente. ‘Met de decentralisatie in 2015 is het budget hiervoor met 700 miljoen euro verminderd. Terwijl er juist meer vraag naar is. Steeds meer psychiatrische patiënten wonen buiten de instellingen, en er zijn ook steeds meer daklozen. Dat knelt.’

Sinds de financiële crisis is het aantal daklozen enorm toegenomen, er zijn er nu bijna 40.000, een verdubbeling ten opzichte van 2010. Schulden, arbeidsongeschiktheid, verstandelijke beperkingen en ziekte zijn veelal de oorzaken. In Utrecht is de nood zo hoog opgelopen dat de gemeente een voormalig kantoorgebouw provisorisch heeft ingericht als nachtopvang met stretchers en stapelbedden. Er worden extra woningen gebouwd maar dan nog ontbreekt het geld om de getroffenen te begeleiden waardoor ze niet in aanmerking komen voor een eigen onderkomen. Zonder die begeleiding raken daklozen vaak opnieuw in de problemen, bijvoorbeeld omdat ze niet in staat zijn hun financiën te regelen en daardoor schulden opbouwen.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (126)