20

Gemeenten willekeurig in steun hoogbegaafde kinderen

[Video] Eén op de drie hoogbegaafde kinderen is gebaat bij een speciale school…Wie pech heeft, moet zelf de reiskosten betalen

Sommige hoogbegaafde kinderen lopen vast in het regulier onderwijs en zijn gebaat bij speciale Leonardoscholen. Het ligt echter aan de gemeente waar het kind woont of hij ook naar zo’n school toe kan. Sommige gemeente laten taxibusjes rijden, andere vergoeden een deel van de reiskosten, maar de meesten betalen niets. Bas Bijlsma (13) maakte zelf een videoclip over hoe moeilijk het is om als hoogbegaafde leerling op een gewone school te zitten. Zijn moeder moet de reiskosten van 2600 euro per jaar zelf betalen omdat de gemeente haar verzoek afwees.


In Nederland zijn zo’n 40.000 basisschoolkinderen en ruim 23.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs hoogbegaafd, blijkt uit onderzoek. Zij hebben een IQ dat hoger ligt dan 130. Veel van deze kinderen kunnen goed mee in het reguliere onderwijs. Maar één op de drie krijgt psychosociale problemen op school en gaat onderpresteren.

Bij Bas uit Geldermalsen was de nood voor een Leonardoschool erg hoog. Hij liep op de basisschool compleet vast, raakte depressief en zelfs suïcidaal. Hij gebruikte geweld tegen zijn moeder om niet naar school te hoeven. De Leonardoschool kost zijn moeder nu een rib uit haar lijf, maar het is zijn redding. “Anders waren we hem nu kwijt geweest”, zegt zijn moeder vanavond in het VARA programma De Ombudsman.

De huidige wet- en regelgeving regelt het leerlingenvervoer voor kinderen met een handicap en kinderen die ver moeten reizen om naar een school te gaan die aansluit bij de levensovertuiging van hun ouders. Ook ouders van kinderen met een laag IQ en die niet goed kunnen leren kunnen aanspraak maken op leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is echter niets geregeld, omdat de speciale Leonardoscholen bij het tot stand komen van de wet- en regelgeving niet bestonden. Wel kennen de regelingen een zogeheten hardheidsclausule. Op basis daarvan kan een gemeente uitzonderingen maken voor situaties waarvoor de bestaande regels geen oplossing bieden. Sommige gemeenten vergoeden op basis van de hardheidsclausule (een deel van) de reiskosten van hoogbegaafden. Verreweg de meeste gemeenten weigeren echter leerlingenvervoer voor hoogbegaafden te  betalen. Zij vinden het een eigen keuze van de ouders om hun kind naar een Leonardoschool te brengen.

VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat gemeenten de problemen daarmee bagatelliseren. Het is in zijn ogen onrechtvaardig dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen uit het gewone onderwijs geen beroep kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl kinderen de kosten wel krijgen vergoed. Hij wil dat de minister van Onderwijs of de Tweede Kamer  een einde maakt aan de willekeur.

‘De Ombudsman’, 14 oktober om 20.50 uur op VARA Vrijdag op Nederland 2

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (20)