52

Gemengde school: Iets minder rekenwonders, meer sociale burgers

Kabinet besloot juist niet meer in te zetten op gemengde scholen

Scholen met een goede mix tussen het aantal allochtone en autochtone leerlingen voedt goed burgerschap. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. De resultaten schijnen nieuw licht op de discussie over gemende scholen. Volgens eerder onderzoek zouden gemengde scholen niet bevorderlijk zijn voor de onderwijsprestaties. Uit het nieuwe onderzoek blijkt echter dat de niveauverschillen tussen gemengde en overwegende witte- of zwarte scholen zeer klein zijn.

Het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam deed onderzoek onder 38.000 kinderen op 550 basisscholen. Daaruit bleek dat leerlingen op gemengde scholen meer interesse hebben in klasgenootjes met een ander geloof en behendiger zijn in het oplossen van ruzies dan leerlingen op witte scholen. De conclusie van het rapport luidt dan ook dat gemengde scholen beter zijn voor de integratie.

Onderwijssocioloog Jaap Dronkers maakte een aantal jaren geleden stemming met een buitenlands onderzoek. Daaruit bleek dat kinderen op gemengde scholen gemiddeld minder goed in taal en rekenen zijn dan kinderen op scholen met overwegend alleen allochtone of autochtone leerlingen. Dronkers trok de vergelijking door naar de Nederlandse situatie, maar die vergelijking klopt niet stelt het Kohnstamm Instituut nu.

Het huidige kabinet heeft zich onder andere door de uitlatingen van Dronkers laten overhalen zich niet meer zo te richten op gemengde scholen. Voor minister Marja van Bijsterveldt staat de kwaliteit van het onderwijs voorop, of ze nu wit, zwart of gemengd zijn. Het vorige kabinet streef juist naar diversiteit op scholen om het sociale karakter van kinderen te ontplooien.

Trouw: Gemengde school voedt burgerschap

cc-foto: Atelier PRO

Geef een reactie

Laatste reacties (52)