4

Goede doelen voor rechter om erfenis van 26 miljoen

ZEMBLA onderzoekt: wie beschermt de wilsonbekwamen?

Het Leger des Heils en vereniging De Zonnebloem worden voor de rechter gedaagd omdat ze volgens nabestaanden onterecht 26 miljoen euro hebben geërfd. De erflater zou bij het opmaken van het testament de gevolgen van zijn handelen niet hebben kunnen overzien.


De goede doelen ontvingen het bedrag na het overlijden van zakenman A. Broekhuis. Een jaar voor zijn overlijden wijzigde hij zijn testament en onterfde daarbij zijn vrouw. In ZEMBLA overleggen de nabestaanden rapporten van experts waaruit blijkt dat Broekhuis leed aan een vorm van dementie toen hij zijn testament wijzigde. Professor Scheltens, neuroloog en directeur van het Alzheimercentrum, stelt vast dat ‘de betrokkene niet wilsbekwaam was om ten volle de gevolgen van zijn handeling te overzien’.

Behalve een vermogen liet Broekhuis ook zijn huis na aan de goede doelen. De familie wilde het er aanvankelijk bij laten, mits het huis familiebezit zou blijven. Zijn weduwe woont immers nog in dat huis. De goede doelen waren echter niet bereid een regeling te treffen. Daarom stapt de familie nu naar de rechter.

In de uitzending ‘Slag om de erfenis’ van woensdag 11 november a.s. aandacht voor het opmaken van testamenten en wilsonbekwaamheid. Zowel verstandelijk beperkten als dementerenden zijn kwetsbaar als het gaat om nalatenschappen. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie in hoog tempo toe.

Volgens emeritus hoogleraar Notarieel Recht, M.J. van Mourik is er alle reden voor waakzaamheid. De generatie die tot 2059 overlijdt, is de rijkste ooit. In totaal zal er ruim 100 miljard aan goede doelen worden nagelaten.

“Mensen worden steeds ouder, mensen interesseert het op een bepaalde leeftijd allemaal niet meer, maar ondertussen worden ze omringd door allerlei aasgieren, daar zijn er niet een of twee van, maar daar wemelt het in Nederland van”, aldus Van Mourik.  

In ‘Slag om de erfenis’: wie beschermt de wilsonbekwamen?

ZEMBLA: ‘Slag om de erfenis’, woensdag 11 november 2015 om 20.25 uur bij de VARA op NPO 2

Geef een reactie

Laatste reacties (4)