35

Goedkope reservisten uitkomst voor defensie

Hennis: reservisten zijn flexibel en kosteneffectief

Defensie moet meer gebruik gaan maken van reservisten, dat schrijft minister Hennis aan de Tweede Kamer. Volgens Hennis is het aanpassingsvermogen van de Nederlandse krijgsmacht van steeds groter belang voor een optimale taakuitvoering. Een flexibel personeelsbestand zou daar niet alleen goed op aansluiten, maar ook de operationele ambitie waarborgen in een tijd waarin vele middelen worden wegbezuinigd.


Om de plannen van Hennis gerealiseerd te krijgen voor 2020, moet de beloningsstructuur voor reservisten en de samenwerking met het bedrijfsleven worden uitgebreid. Reservisten zouden door collega-militairen als volwaardige collega moeten worden gezien en toegang krijgen tot opleidingsmogelijkheden. Werkgevers zouden het aannemen van reservisten moeten beschouwen als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Waarbij een uitzending dezelfde waarde zou moeten worden toegedicht als een cursus of managementtraining.

Een positie als reservist zou volgens de minister ook een goede manier zijn om uitstromende militairen aan de krijgsmacht te binden en kennis te behouden.

Hennis schrijft verder, dat reservisten in hun dubbelfunctie als burger en militair bij uitstek geschikt zijn om als ambassadeur voor de krijgsmacht op te treden en zo het draagvlak voor het instituut te vergroten onder de bevolking. Sinds 2009 zijn er 361 reservisten ingezet bij vredesoperaties. In 2013 zijn er 4093 reservisten geplaatst bij defensie, verdeeld over de verschillende operationele commando’s.

NOS: ‘Defensie wil meer reservisten

Geef een reactie

Laatste reacties (35)