41

Goochelen met de asielcijfers van Teeven

Inderdaad forse toename Eritrese asielzoekers, maar zijn het er echt 1000 per week? ... Staatssecretaris Teeven roept burgers op oplettend te zijn: wie een asielzoeker spot, moet daar melding van maken

Donderdag vond in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats met staatssecretaris Fred Teeven, over de asieltoestroom. In het televisieprogramma Eén op Eén meldde Teeven op woensdag dat de afgelopen maand vier keer zoveel asielzoekers Nederland zijn binnengekomen dan gewoonlijk. Een rekensommetje verder en media melden dat het om 1000 migranten per week gaat, waarvan het leeuwendeel bestaat uit Eritrëers. Maar hoe zit het eigenlijk echt?

Wel, in totaal waren het niet vier keer zo veel asielzoekers. Uit de cijfers die Teeven begin mei zelf aan de Tweede Kamer zond blijkt dat in april grofweg 2500 asielzoekers Nederland binnenkwamen, ten opzichte van 1300 de maand daarvoor. Het aantal asielzoekers uit Eritrea, dat reeds is opgenomen in die cijfers, is daarentegen wel flink toegenomen tot 1000 in de hele maand april. Niet per week dus.

In het Tweede Kamerdebat wordt Teeven onder meer verweten eerst met de media te hebben gesproken, alvorens de Kamer te informeren over de kwestie. De PVV blaast bij monde van Kamerlid Sietse Fritsma hoog van de toren en spreekt van een ‘ware migratieramp’. De toestroom van met name Eritrese asielzoekers bewijst volgens Fritsma het falen van de EU. Vanwege het Schengenverdrag waarin het vrije verkeer tussen een aantal EU-landen is geregeld, kan Nederland nu niet de grenzen op slot gooien. De PVV had het debat afgedwongen door te dreigen met een motie van wantrouwen, maar daar is geen meerderheid voor.

Om hoeveel asielzoekers het exact gaat houdt Teeven in het debat toch nog in het midden. De staatssecretaris heeft beloofd maandag met de cijfers over de brug te komen.

Volgens Teeven, het ministerie, de marechaussee, de IND en de vreemdelingenpolitie zijn er signalen van mensensmokkel, waardoor de toename mogelijk is. In een verklaring liet het ministerie begin mei dus al weten:

De vergelijkbare verklaringen die de Eritreërs afleggen over hun reisroute en het hetzelfde geldbedrag dat ze meestal bij zich hebben, kunnen een indicatie voor mensensmokkel zijn.”

Om de mensensmokkel tegen te gaan roept de staatssecretaris mensen op alert te zijn in treinen en bij wantrouwen de autoriteiten in te schakelen. Het is nu maar te hopen dat men nu niet massaal alle van afkomst Afrikaanse medepassagiers aanziet voor asielzoekers. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer, zodra de staatssecretaris alle cijfers op een rij heeft gezet, over de inhoud.

De motie van wantrouwen van de PVV werd door de leden van de Tweede Kamer massaal afgewezen met 117 tegen en slechts 12 voor. 

De toename van asielzoekers komt overigens niet alleen uit Eritrese hoek, maar ook uit Syrië waar al jaren een heftige burgeroorlog woedt. Meer weten over waarom zoveel asielzoekers Eritrea verlaten? Lees hier over de erbarmelijke situatie waarin zij geacht worden te leven in hun thuisland.

Staatssecretaris Teeven heeft inmiddels aangekondigd het mobiele vreemdelingentoezicht aan de grens te zullen intensiveren. Nu al patrouilleren teams van de Koninklijke Marechaussee incidenteel vlak achter de grens. Teeven wil dat per 1 juli gaan uitbreiden.

Lees hier de brief die Teeven in mei naar de Kamer stuurde over de toename

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (41)