120

Hamer, Kant en Halsema in gesprek over linkse coalitie

[Video] Buitenhof: Gedeelde angst voor 'een kaalslag' bij een rechts kabinet

In het tv-programma Buitenhof discussieerden de fractievoorzitters van PvdA, SP en GroenLinks met elkaar over de mogelijkheden van een linkse coalitie.


Door redactie Joop

In Buitenhof spraken Mariëtte Hamer, Agnes Kant en Femke Halsema alle drie hun voorkeur uit voor een ‘zo sociaal mogelijke’ coaltie na de komende verkiezingen. Alle drie zijn ze bang dat anders de hoognodige bezuinigingen afgewenteld worden op de mensen die het niet kunnen dragen. 

Kant zei ‘een kaalslag’ te vrezen als er een rechts kabinet komt, Hamer was bang dat behalve de meest kwetsbare groepen ook de middeninkomens te veel zouden moeten inleveren en Halsema was bang dat vooral de zorg en het onderwijs verder zou verschralen onder een rechts kabinet.

Maar over hoe zo’n sociale coalitie vorm zou moeten krijgen werden de dames het niet zo makkelijk eens. Kant benadrukte een aantal malen dat het mooi was dat Hamer nu het belang van een sociaal kabinet benadrukte, maar zette vraagtekens bij de geloofwaardigheid van die oproep, aangezien het afgelopen kabinet met de PvdA erin volgens haar een heel ander beleid heeft gevoerd. Hamer reageerde met de opmerking dat Kant zou moeten leren compromissen te sluiten als ze ooit zou willen reageren.

Het grootste verschilpunt tussen enerzijds de PvdA en GroenLinks en anderzijds de SP was de verhoging van de AOW-leeftijd. De SP bleef vasthouden aan het standpunt dat de AOW-leeftijd niet verhoogd moet worden naar 67 en wees voorstellen van de andere twee om de AOW-leeftijd te flexibiliseren af. Dit tot groot ongeloof van Femke Halsema.

Op de vraag of dit voor de SP een breekpunt was, zei Kant dat ze het niet handig vond om breekpunten te formuleren, maar dat het voor de SP wel een heel belangrijk punt is. Ze vindt het beter de kwestie eerst aan de kiezer voor te leggen om dan na de verkiezingen te zien hoe dit punt op te lossen. 

Toch vroeg ze Hamer nu een voorkeur uit te spreken voor een links kabinet. Dat deed Hamer niet, onder meer verwijzend naar de peilingen die volgens haar zo’n uitspraak prematuur maken. Ze herhaalde wel haar wens voor een zo sociaal mogelijk kabinet. Femke Halsema benadrukte dat GroenLinks het meeste gemeen heeft met PvdA en SP en pas daarna met D66 en nog minder met VVD en CDA. Tegelijk zei ze geen enkele coalitie uit te sluiten, behalve met de PVV.

Geef een reactie

Laatste reacties (120)