40

Hobbytuinders ‘vergiftigen’ drinkwater met bestijdingsmiddelen

Drinkwaterleverancier Vitens dat de watertoevoer verzorgt voor 2,5 miljoen huishoudens en bedrijven in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe, start een campagne om hobbytuinders bewust te maken van de gevaren van bestrijdingmiddelen. Van de gifresten van bestrijdingsmiddelen, zoals het omstreden Roundup, die worden aangetroffen in watervoorraden is circa tien procent afkomstig van particuliere gebruikers, schrijft de Volkskrant.

Uit een enquête die Vitens die in zijn waterwingebieden liet uitvoeren, blijkt dat de helft van de inwoners chemische middelen gebruikt tegen plagen die hun borders met bloemen of tuintjes met sla en komkommer belagen. 70 procent van de ondervraagden beseft niet dat ze in veel gevallen boven op hun drinkwater wonen: een half miljoen Nederlanders wonen in waterwingebieden, die gemarkeerd zijn met blauwe bordjes met golfjes. Woordvoerder Judith Zuijderhoudt: ‘Uit een eerdere peiling blijkt dat de meesten geen flauw benul hebben wat dat bord betekent.’

De resten vormen overigens geen directe bedreiging voor de volksgezondheid aangezien de concentraties daarvoor te gering zijn. Vergiftiging van het drinkwater met bestrijdingsmiddelen is een zaak van de lange termijn. Het gift zakt langzaam naar de bodemlagen en komt pas jaren en jaren later terecht bij de ondergrondse watervoorraden. Bij de waterwinning worden nu nog stoffen aangetroffen die al lang geleden verboden zijn.

cc-foto: Emma Patsie

Geef een reactie

Laatste reacties (40)