Laatste update 20:19
10

Hoe meer kinderen op social media zitten, hoe ongelukkiger ze zijn

Een onderzoeksteam van een aantal economen van de universiteit van Sheffield toont aan dat het gebruik van social media als Instagram, Facebook, Snapchat en WhatsApp een negatief effect heeft op het zelfvertrouwen van jongeren en kinderen. Hoe meer tijd jongeren op social media zitten, hoe minder tevreden ze zijn over hun school, hun huiswerk, hun uiterlijk, hun familie, en hun leven in het algemeen. Het enige waar ze zich wel gelukkiger over voelen is hun vriendschappen.

Volgens het onderzoek is zelfs een uur per dag op de sociale netwerken genoeg om de kans dat een kind gelukkig is met zijn of haar leven met 14 procent te laten dalen. Deze kans was drie keer groter dan het geschatte negatieve effect dat opgroeien in een eenoudergezin heeft.

Meer dan 90 procent van de jongeren tussen de 16 en de 24 jaar gebruiken sociale netwerken. De meeste sites hebben een minimumleeftijd van 13, maar vrijwel geen van de sites controleren dat. Een enquête van de BBC gaf aan dat meer dan driekwart van de kinderen tussen de 10 en de 12 jaar oud accounts hebben op sociale netwerken.

Sociale netwerken hebben de jeugd van kinderen drastisch veranderd in het afgelopen decennium, wat veel politici en organisaties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen zorgen baart. Het Britse NSPCC noemde social media als een van de oorzaken van de dramatische stijging van kinderen die in het ziekenhuis terecht kwamen vanwege automutilatie.

Het nieuwe onderzoek, dat 4000 jongeren van tussen de 10 en de 15 jaar oud vroeg om aan te geven hoe gelukkig ze waren op een schaal van 0 tot 7 in verschillende aspecten van hun leven, toont dat social media een negatiever effect heef top meisjes dan op jongens. In het bijzonder met betrekking tot hun uiterlijk en de school waar ze naartoe gaan. Jongens waren minder gelukkig met hun vriendschappen.

Het onderzoek suggereert dat kinderen door veel tijd te besteden op sociale netwerken, zichzelf vaker op negatieve wijze vergelijken met anderen. ‘Het probleem met jezelf vergelijken met online media is dat mensen zichzelf portretteren in een geïdealiseerde versie,’ zei Philip Powell, een van de economen die het onderzoek deed. ‘Er is bewijsmateriaal dat mensen denken dat andere mensen gelukkiger zijn dan zijzelf nadat ze online interactie met ze hebben gehad, omdat we de neiging hebben om video’s en berichten te plaatsen die een positief imago presenteren.’

Powell en zijn team hebben in de vergaarde data een vergelijking gemaakt tussen de effecten van sociale media op jongeren met zelfvertrouwen, en jongeren met weinig eigenwaarde. Niet geheel verrassend waren de effecten zwaarder voor jongeren die weinig zelfvertrouwen hadden.

Cyberpesten zou volgens Powell een andere verklaring kunnen zijn van de verbanden tussen ongelukkigheid en het gebruik van sociale media door kinderen. ‘Er is aangetoond dat hoe langer jonge mensen online zijn, hoe groter de kans is dat ze het slachtoffer worden van pestgedrag,’ aldus Powell.

Niets in het onderzoek gaf echter bewijs voor de populaire stelling dat de tijd die kinderen online besteden een negatief effect op ze heeft, omdat ze daardoor minder tijd over hebben voor andere, meer lonende activiteiten.

‘Onze bevindingen tonen dat sociale media onder het geheel genomen schadelijk kan zijn voor jonge mensen, wat aansluit bij een aantal andere bevindingen van eerdere studies’ zei Powell. ‘We kunnen niet zeggen dat sociale media slecht zijn, maar we kunnen wel stellen dat hoe meer kinderen gebruik maken van sociale media, hoe groter de kans is dat ze ontevreden zullen zijn met verschillende aspecten van hun leven en hun leven in het algemeen.’

Foto: CC Amelia Wells

The Guardian: Revealed: the more time that children chat on social media, the less happy they feel

Geef een reactie

Laatste reacties (10)