218

Hoe zijn we eigenlijk aan de euro gekomen?

Prominenten willen parlementaire enquête naar de invoering van de euro ... Thierry Baudet en anderen: 'Waarom ging de invoering met zo weinig kritisch debat gepaard?'

Hoe is de besluitvorming rondom de invoering van de euro eigenlijk tot stand gekomen? Wisten politici dat de invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel risico? Dat zijn de vragen die een groep prominenten heeft die nu een burgerinitiatief is gestart om een parlementaire enquête naar de invoering van de euro van de grond te krijgen.

Het burgerinitiatief komt uit de koker van publicisten Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellens en is te bekijken op de website www.peuro.nl. Ze schrijven onder meer:

Nog altijd verbaast het ons hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. Welke rol speelde de overheid daarbij? Hoe kan het dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van ons land? Wat wisten de betrokkenen nu precies over de risico’s? En wat wisten ze niet? Hoeveel was en bleef onduidelijk, en was het wel verantwoord om zo’n ingrijpende beslissing te nemen te midden van zoveel onduidelijkheid? Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?

De initiatiefnemers krijgen onder meer steun van Jort Kelder, hoogleraar Paul Cliteur en filosoof Ad Verbrugge.

Om het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Het presidium van de Kamer beslist dan of het initiatief daadwerkelijk wordt besproken.

NOS: Burgerinitiatief voor parlementaire enquête euro

cc-foto: Sandra Fauconnier

Geef een reactie

Laatste reacties (218)