33

De hoge kosten van laaggeletterdheid: jaarlijks een miljard euro

Laaggeletterdheid kost Nederland jaarlijks ongeveer 1 miljard euro. Dat meldt de NOS dinsdag op basis van een onderzoek in opdracht van de Stichting Lezen & Schrijven. Omdat mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven vaker werkloos zijn of weinig verdienen als zij wel een baan hebben, en vaker een beroep op de gezondheidszorg doen, brengt dat hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Vier jaar geleden werd al eenzelfde onderzoek gedaan, toen werden de kosten op ongeveer een half miljard geschat. Het verschil zit hem echter niet in een toename van laaggeletterdheid in Nederland. In het nieuwe onderzoek is vooral beter gekeken naar het totale aantal laaggeletterden. In 2013 werd er nog vanuit gegaan dat er 1,3 miljoen laaggeletterden zijn, alleen werden destijds 65-plussers en mensen die niet kunnen rekenen niet meegeteld. Dat is nu wel gebeurd, waardoor het totaal op 2,5 miljoen mensen komt.

Volgens oud-PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer, lid van de Raad van Toezicht van de Stichting, horen taal, rekenen en ook digitale vaardigheden bij de publieke basisvoorzieningen. Dat houdt in dat iedereen, ongeacht de leeftijd, recht zou moeten hebben op scholing. Ook vindt de Stichting dat er meer aandacht moet komen voor de taalvaardigheid van jongeren. Onlangs bleek nog dat steeds meer 15-jarigen moeite hebben met lezen.

Door het hele land heen zijn al plekken ingericht voor de de zogeheten Taal voor het Leven-aanpak, bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in een regulier klaslokaal terecht kunnen. De resultaten van die aanpak zijn positief: bij 70 procent van de deelnemers is binnen een half jaar de taalvaardigheid verbetert en 19 procent vindt een betere baan.

cc-foto: Vormingplus Limburg

Geef een reactie

Laatste reacties (33)