25

Hoge verborgen jeugdwerkloosheid in EU

Officiële cijfers over werkloosheid onder jongeren kloppen niet

De jeugdwerkloosheid in de Europese Unie(EU) valt hoger uit dan de officiële cijfers. Officieel was vorig jaar bijna 1 op de vijf jongeren (18 procent) op zoek naar een baan. Het probleem is echter groter doordat circa twee miljoen jongeren hebben besloten hun zoektocht naar een baan te staken en bijvoorbeeld verder te studeren. Dat schrijft onder meer de Volkskrant.

De internationale arbeidsorganisatie ILO presenteert vandaag een rapport waaruit blijkt dat veel jongeren, ook in Nederland, zich hebben teruggetrokken uit de arbeidsmarkt om verder te studeren. Ook zijn er jongeren die geen opleiding volgen én geen baan meer zoeken. Sinds het uitbreken van de economische crisis is dat aantal gegroeid met bijna twee procentpunten.

Naar verwachting zal de jeugdwerkloosheid pas in 2016 weer dalen. Volgens ILO moet men nu maatregelen treffen om te voorkomen dat er een ‘verloren generatie’ ontstaat. Er dient nú geld gestopt te worden in de groei en het scheppen van banen. De ILO waarschuwt dan ook voor ‘het huidige besparingsbeleid’.

De Volkskrant: ‘Jeugdwerkloosheid EU hoger dan uit officiële cijfers blijkt’

cc-foto: Mystic Mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (25)