76

Honderden bewoners weggepest door racisten

Update: Inventarisatie levert schrikbeeld van Nederland op ... De PvdA wil dat er een offensief gestart wordt tegen deze vorm van 'haatcriminaliteit'

Honderden mensen in Nederland worden hun buurt uit gepest. Slachtoffers zijn vooral niet-westerse allochtonen. In zestig procent van de gevallen is huidskleur of afkomst een reden voor de pesterijen. In 12 procent van de gevallen gaat het om seksuele geaardheid. De daders zijn in de meeste gevallen ‘witte mannen’, blijkt uit een inventarisatie van antidiscriminatiebureau’s.

De Pers schrijft:

In de afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Naar aanleiding van de ontstane ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak heeft de LBA een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Daar kwam uit naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Op de tweede plaats, met 12 procent, gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid.Meestal (bij 308 gevallen) betreft het zogenaamde 1-op-1 pesterijen: de pesterijen komen dan van één adres vandaan.

Lees verder bij De Pers: ‘Jou moeten we hier niet, ga terug naar je eigen land’

Opvallend is dat ook in de lezersreacties bij De Pers het probleem wordt ontkend dan wel gebagatelliseerd:

Een greep:

Niet zo’n gekke uitkomst als je bedenkt dat de meeste allochtonen als eerste woordjes Nederlands “ies discriminatie” leren… Tel daar bij op dat het voor blanken haast onmogelijk is om aangifte te doen van discriminatie, omdat dat in je thuisland haast onmogelijk wordt geacht, terwijl men bij een allochtoon die aangifte doet, standaard de vraag “bent of voelt u zich gediscrimineerd” uit de mouw slingert…

Het niet willen aanpassen aan een gevestigde cultuur in inderdaad de schuld van de nieuwkomer en niemand anders. Passen zij zich aan aan de voor hun nieuwe omgeving, zijn er totaal geen problemen.

Weer zo’n kul onderzoek. Hoeveel Nederlanders zijn hun huis niet uit gepest of worden elke dag uitgescholden of zitten bang thuis en durven avonds de deur niet meer uit vanwege de pesterijen van jongeren. Wat wel duidelijk uit het rapport naar voren komt is dat de allochtoon zich het meest bij de antidiscriminatiebureaus aanmeld om over het gedrag van anderen,- terecht of onterecht – hun beklaag te doen. Ik ben erg benieuwd hoe de cijfers er uit zien als ook elke gediscrimineerde Nederlander zich bij zo’n bureau meld. 

Wat een nieuws !!, ik denk dat bij elke burenruzie wel dingen gezegd en of geschreeuwd worden , ja en als het dan een buitenlander betreft , zal vlug het verwijt volgen van ga terug naar je eigen land .

De zegeningen van de multiculturele samenleving in volle glorie. Zo zie je maar weer: een eenzijdige opgelegde samenlevingsvorm zal nooit werken. Dat heeft niks met racisme te maken.

Update 16.44

De PvdA wil dat er een offensief gestart wordt tegen deze vorm van ‘haatcriminaliteit’. PvdA-Tweede Kamerlid Ahmed Marchouch wil dat daders van intimidatie, haat en geweld hard worden aangepakt. Hij heeft minister Opstelten gevraagd hoe hij dit gaat doen.
Goede buren op internet: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (76)