15

Hoofd AIVD geeft toelichting op afluisterwet Plasterk

De nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan privacy burger schaden

Rob Bertholee, het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) sprak zondagmiddag in Buitenhof over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) die door minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) is voorgesteld.

Het ingaan van de Wiv zou een verruiming van de bevoegdheden van Nederlandse inlichtingendiensten betekenen. Deze wet zou een gevaar kunnen zijn voor de privacy van alle Nederlanders. Daar maken in ieder geval veel Nederlandse instellingen, zoals de VNO-NCW, KPN en Tele2 zich druk om. Ook het College van de Rechten van de Mens sprak de zorgen uit over de conceptwet van Plasterk.  
Volgens Bertholee is de verruiming van de wet nodig om als inlichtingendienst de snelle ontwikkeling van communicatiemiddelen bij te kunnen houden.

“Vandaag de dag communiceren we via whatsapp of datacommunicatie, waarvan we niet weten via welke kanalen en landen dat gaat lopen (…). U zou niet willen dat als de terrorist een auto heeft dat ik hem met de fiets voor moet zijn en dat is wel wat er nu gebeurt.”

Volgens het hoofd van de AIVD valt de mogelijkheid op inbreuk op privacy door verruiming van de wet mee. De inlichtingendienst zou alleen actie ondernemen als er genoeg bewijs is voor een reeële dreiging. Op de vraag of er op grote schaal informatie van ‘gewone burgers’ ingezameld wordt om daarna pas een kritische analyse te doen antwoordt hij:

“ (…) De nieuwe wet stelt net als de huidige wet kaders aan wat wij mogen doen en daar moeten wij binnen blijven. We worden onderworpen aan een rigoreuze controle. We moeten borgen dat de diensten zich daaraan houden.” 

De ‘rigoreuze controle’ waar Bertholee het over heeft wordt door minister Plasterk en nog een ambtenaar gedaan. Zij moeten – voordat er datacommunicatie getapt mag worden door inlichtingendiensten – goedkeuring geven. Een van de zorgen van het College van de Rechten van de Mens is juist dat er geen onafhankelijk orgaan is dat hier toezicht op houdt. Daarop zegt Bertholee:

De minister en ikzelf zijn buitengewoon kritisch. De mensen bij de dienst zijn zich bewust van de spanning omtrent de privacy (…) dus wegen wij weer elke keer opnieuw het belang van het onderzoek af tegen de inbreuk van privacy.

De Nederlandse burgers moeten er kennelijk op vertrouwen dat de inlichtingendiensten – omdat ze op de hoogte zijn van ‘de spanning’ – het beste met ons voor hebben.

Bertholee sprak ook over de Nederlandse militair waarvan deze week bekend werd dat hij naar de Islamitische Staat (IS) is overgelopen. Het hoofd van de AIVD zegt dat de man geen ‘topmilitair’ was en dat de reactie op het overlopen van de militair meer ‘psychologisch’ was.

Ik vind het serious business als een militair overloopt dan is het per definitie serieus omdat je als Nederlandse gemeenschap denkt vertrouwen te kunnen hebben in de militairen die voor de gemeenschap werken”.

Of er daadwerkelijk vertrouwelijke informatie meegenomen is door de militair, moet volgens Bertholee nog uit het onderzoek blijken. Het hoofd van de AIVD benadrukt nog dat de inlichtingendienst bij het doen van onderzoek niet naar religie kijkt maar naar het handelen van een verdachte.

“Wij zijn er om te trachten te voorspellen of iemand met geweld de Nederlandse democratie zou bevechten. Geweld is soms religieus gemotiveerd (…) maar cybergeweld is dan weer zakelijk.  De militair is overgelopen naar Isis die een beroep doet op religie maar ik durf niet te zeggen of die miltair religie als motivatie had voor zijn overlopen. Dat weten we gewoon niet.” 

Link uitzending: Buitenhof

Geef een reactie

Laatste reacties (15)