6

IMF vertrouwt centrale banken niet

Uitgebreid takenpakket voor centrale banken niet geheel risicoloos

De economische top van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) stelt in een artikel de onafhankelijkheid van centrale banken ter discussie. Die onafhankelijkheid is niet vanzelfsprekend meer al de banken hun huidige, door de crisis verbrede, takenpakket houden, aldus het IMF.

De economen, topeconoom Olivier Blanchard en het hoofd financiële markten José Viñals, stellen dat het verstandig zou zijn om het streven naar prijsstabiliteit uit handen te houden van de politiek. Door financiële crisis zouden centrale banken zich in de toekomst meer bezig kunnen gaan houden van financiële stabiliteit, waardoor hun rol verandert. Zo zouden ze bijvoorbeeld kredietverlening kunnen reguleren, of invloed uit kunnen oefenen op de bestemming van financiële middelen in de economie. Veel centrale banken hebben al de wisselkoers van de munt of de financiële verhoudingen tot het buitenland in hun takenpakket gekregen.

De economen waarschuwen ook dat de kans dat de huidige periode van zeer lage groei en lage inflatie lang doorgaat groot is. De rentevoet zal dan regelmatig de nul raken, waardoor ‘onconventioneel’ monetair beleid nodig is. Denk hierbij aan het opkopen van overheidsschuld of de verhandeling van particuliere schulden op de financiële markten. Maar, zo schrijven de economen, “onafhankelijkheid is nog steeds zeer wenselijk als het om prijsstabiliteit gaat. Maar het kan moeilijk worden onder een uitgebreider mandaat van een centrale bank”.

Blanchard en Viñals achten het van groot belang dat de onafhankelijkheid van centrale banken wordt beschermd, ter bescherming van de prijsstabiliteit. Er kunnen “legitieme zorgen ontstaan over een democratisch tekort als een centrale bank wordt voorzien van machten die reiken van het bepalen van de rente tot de allocatie van krediet en financiële regulering”, aldus de economen.

NRC: IMF stelt onafhankelijkheid centrale banken ter discussie

cc-foto: RNW

Geef een reactie

Laatste reacties (6)