27

Inflatie 2014 laagste in 25 jaar

Energieprijzen, belastingverhogingen en woninghuren speelden de hoofdrol in 2014

Niet eerder de afgelopen 25 jaar was het niveau van de inflatie zo laag als vorig jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat de inflatie uitkwam op 0,7%. Sinds de zomer van 2013 nemen de prijsstijgingen af. Dat schrijft het CBS donderdag.

Voornaamste oorzaak is de goedkope autobrandstof die het prijspeil drukte.

De inflatie vorig jaar werd vooral veroorzaakt door de hogere huren en motorrijtuigenbelasting. Lagere energieprijzen, zoals gas, elektriciteit en brandstof drukten de inflatie. Producten en diensten stegen nauwelijks in prijs.

In 2014 lag de gemiddelde inflatie op 1%. De afgelopen 25 jaar lag dat niveau niet eerder zo laag. Het CBS schrijft op haar site:

De stijging van de woninghuren droeg in 2014 het meeste bij aan de inflatie. Gemiddeld waren de huren ruim 4 procent hoger dan in 2013. Belastingverhogingen droegen ook bij aan de inflatie. Zo ging de motorrijtuigenbelasting in januari 2014 fors omhoog. Zonder de huur- en belastingverhoging zou de inflatie -0,1 procent zijn.

Ook de energieprijzen speelden een grote rol.

De inflatie werd in 2014 flink gedrukt door de prijsdaling van gas, elektriciteit en autobrandstoffen. De energieprijzen zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen op de wereldmarkt. Daarom wordt ook wel gekeken naar de inflatie exclusief energie. In 2014 was het verschil tussen deze twee maatstaven gemiddeld 0,2 procentpunt. In de tweede helft van het jaar liep dit verschil op naar 0,5 procentpunt door de forse daling van de olieprijs.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)