14

Inlichtingenofficier landmacht lekte geheimen naar ICT-leverancier

Minister Hennis doet aangifte na onthulling Zembla

Een reserveofficier bij de militaire inlichtingendienst van de Landmacht heeft tijdens zijn uitzending naar Uruzgan in 2009 militair vertrouwelijke informatie doorgespeeld naar zijn civiele werkgever, ICT-leverancier Ordina. Dit blijkt uit een email die in bezit is van Zembla en die onderdeel uitmaakt van een grote hoeveelheid, interne bedrijfsdocumentatie van Ordina die Zembla in handen heeft gekregen.

Zembla heeft het ministerie van Defensie over de inhoud van de email in kennis gesteld. Het ministerie heeft na onderzoek daarop aan de programmamakers laten weten tegen de reserveofficier aangifte te hebben gedaan bij de Koninklijke Marechaussee in verband met het schenden van zijn geheimhoudingsplicht.

De majoor maakte destijds onderdeel uit van de G2-inlichtingentak van de Koninklijke Landmacht en was gestationeerd in Kamp Holland. Als burger werkte hij tegelijkertijd voor Ordina als ICT-consultant. Vanuit Kamp Holland stuurde hij een email naar zijn leidinggevenden bij Ordina, waarin hij hen informeert over de kwaliteit van de informatiesystemen die de inlichtingendienst van de Landmacht in Uruzgan in gebruik had. Ook maakte hij hen attent op de commerciële mogelijkheden die er voor Ordina, als ICT-leverancier voor Defensie, in het verschiet liggen.

In de email van de reserveofficier aan zijn leidinggevenden bij Ordina, verstuurd op 5 september 2009, staat onder meer: “Heren, ik stuur dit mailtje even apart aan jullie, aangezien dit mailtje militair en commercieel vertrouwelijke info bevat.”  De email heeft als onderwerp: “Opportunity voor Ordina”.

Vervolgens zet de reserveofficier zijn conclusies uiteen. Hij schrijft onder meer: “de ondersteunende systemen voor het inlichtingenproces (zijn) te kwalificeren als bagger.” Ook noemt hij de namen van de systemen die de inlichtingendienst van de Landmacht gebruikt en geeft hij informatie over de slechte kwaliteit van de gegevensopslag en de beveiliging.

Defensiedeskundige Ko Colijn reageert in Zembla kritisch op de email van de reserveofficier: “Het betreft hier informatie over het functioneren van het inlichtingensysteem daar ter plaatse. Dat is vitaal voor de veiligheid van de mannen die daar het veld ingaan, de veiligheid van Kamp Holland.”

Colijn voegt eraan toe: “En het is commercieel gevoelig. Dan dupeer je de organisatie, want dat betekent dat Ordina zijn voordeel kan doen met die informatie en offertes kan uitbrengen die niet concurrerend zijn.”

Desgevraagd vertelde de reserveofficier aan Zembla dat het delen van de informatie met Ordina, zijn civiele werkgever, destijds zou zijn geautoriseerd door zijn overste, het hoofd van de G2-inlichtingentak van de Landmacht. Ook Ordina stelt in een schriftelijke reactie: “Met betrekking tot de casus bij het Ministerie van Defensie is uit het intern onderzoek gebleken dat de desbetreffende communicatie vooraf was afgestemd met vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie.” Voor nadere informatie verwijst Ordina vervolgens naar het ministerie.

Defensiedeskundige Colijn zegt in Zembla zich niet voor te kunnen stellen dat het delen van informatie over het inlichtingenproces van de krijgsmacht in Uruzgan, en de commerciële mogelijkheden die dat voor Ordina inhoudt, door Defensie zou zijn geautoriseerd.

RTL Nieuws meldt:

Minister Hennis van Defensie heeft vanavond,  op zondag dus, nog een brief aan de Kamer gestuurd. Hennis zegt daarin dat het ministerie van Defensie aangifte heeft gedaan tegen de reserveofficier, omdat hij mogelijk zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Het OM onderzoekt nog of er een strafrechtelijk onderzoek komt tegen de man. Hennis schrijft verder: “Zodra over de feiten van de zaak meer duidelijkheid bestaat, wil ik bekijken welke algemene lessen Defensie kan trekken, bijvoorbeeld over de betrokkenheid bij aanbestedingen van medewerkers die banden hebben met leveranciers.”

Zembla: ‘Wie is de mol?’, donderdag 2 oktober om 20.25 uur bij de VARA op NPO2.

foto: Defensie / Zembla via NOS

Geef een reactie

Laatste reacties (14)