Laatste update 22:40
96

Internationaal onderzoek: Nederlanders minst bereid tot nemen klimaatmaatregelen

Burgers maken zich grote zorgen over de klimaatcrisis maar hebben het idee dat ze zelf al meer doen dan medeburgers om de desastreuze verandering van het klimaat tegen te gaan. Uit de antwoorden op een enquête die door het internationale marktonderzoekbureau Kantar werd uitgevoerd onder 9000 burgers in 10 landen waaronder Nederland, blijkt dat slechts weinigen bereid zijn zelf hun levensstijl aan te passen. Over de ernst van de crisis bestaat geen twijfel. 62 procent ziet het klimaat als het grootste probleem op milieugebied, boven luchtvervuiling (39 procent, in Nederland overigens meer dan de helft), afval (38 procent) en nieuwe ziektes (36 procent). Het onderzoek werd naast Nederland uitgevoerd onder burgers in de VS, het VK, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Polen, Singapore en Nieuw Zeeland.

Emmanuel Rivière van Kantar Public stelt in The Guardian dat de resultaten een dubbele les bevatten voor regeringen. Ten eerste moeten ze voldoen aan de verwachtingen van burgers ten aanzien van de klimaatmaatregelen maar ze moeten diezelfde mensen ook doen inzien wat de maatregelen inhouden en hoe die eerlijk verdeeld kunnen worden. De burgers lijken meer bezig met de mogelijk negatieve gevolgen van maatregelen voor henzelf dan met de effectiviteit ervan om de klimaatcrisis tegen te gaan.

Ruim een derde ziet zichzelf als “zeer betrokken” bij het beschermen van de planeet maar slechts 17 procent vindt dat ook gelden voor de regering. Alleen in Zweden, Singapore en Nieuw Zeeland waren de ondervraagden van mening dat de regering zeer betrokken is bij het bezweren van de klimaatcrisis. Voor grote bedrijven is dat nog minder. Slechts 13 procent acht die begaan met het lot van de planeet.

Opvallend is dat ruim driekwart bereid is strengere maatregelen te accepteren maar minder dan de helft (46 procent) het nodig vindt zelf tot verandering over te gaan. Van alle ondervraagden was de bereidheid om zelf iets voor het klimaat te doen het laagst in Nederland (37 procent), tegenover bijvoorbeeld 56 procent in Singapore en Polen.

Als meest gegeven reden voor het gebrek aan bereidheid wordt genoemd dat mensen vinden dat ze al “trots zijn” op wat ze nu doen. 39 procent meent dat individuele veranderingen in persoonlijk gedrag geen invloed hebben op de klimaatcrisis. De ondervraagden bleken ook de meeste effectiviteit toe te dichten aan maatregelen waar ze zelf weinig hinder van ondervinden. Slechts 32 procent ziet zuiniger doen met energie als relevant. Slechts een kwart vindt dat het gebruik van openbaar vervoer helpt de crisis te bestrijden.

Een schamele 23 procent van de Nederlanders voelt zich volgens Kantar betrokken bij het beschermen van het milieu en klimaat. Alleen in Duitsland is dat nog een klein beetje minder. Daar denkt ook slechts 8 procent dat de regering er op uit is de planeet te redden, tegen 13 procent in Nederland.

Beeld: Kantar Public

58 procent van de Nederlandse ondervraagden is van mening dat zijn of haar persoonlijk gedrag niet hoeft te veranderen om de klimaatcrisis te veranderen. Dat is het hoogste aantal van alle onderzochte landen.

Beeld: Kantar

cc-foto: Huub Zeeman

Geef een reactie

Laatste reacties (96)