83

Islamitische wereld verkeert in crisis: ‘Jihad leidt alleen maar tot onderdrukking’

De Maleisische premier Mahathir Mohamad heeft op een internationale islamitische conferentie ten overstaan van staatshoofden snoeiharde kritiek geuit op islamitische regeringen en leiders. Hij verklaart dat de islamitische wereld “in een staat van crisis” verkeert.

De 94-jarige premier wees er ten overstaan van een grote menigte op dat veel landen die verwoest zijn door de Tweede Wereldoorlog zichzelf herbouwd en ontwikkeld hebben terwijl veel islamitische landen “niet in staat lijken goed geregeerd te worden, noch zich te ontwikkelen of tot bloei te komen. (…) Er is geen enkel moslimland dat geclassificeerd is als ontwikkeld. (…) We weten allemaal dat de moslims, hun religie en hun landen in een staat van crisis verkeren. Overal zien we dat moslimlanden vernietigd worden, dat hun burgers gedwongen worden te vluchten, gedwongen worden hun toevlucht te zoeken tot niet-islamitische landen.”

De premier constateerde dat islamitische landen worden verscheurd door “broedertwisten, burgeroorlogen, falende regeringen en vele andere rampen (…) zonder dat er serieuze pogingen worden ondernomen om daar een einde te maken, ze terug te dringen of de religie te rehabiliteren.”

“Vandaag de dag hebben we het respect van de wereld verloren. We zijn niet langer een bron van kennis noch een model voor menselijke beschaving. Gedurende lange tijd van de 18e tot in de 20e eeuw zijn alle moslimlanden gedomineerd door Europese machten. We hebben ons daar nu grotendeels van bevrijd. Maar we hebben het als onafhankelijke landen niet beter gedaan. Integendeel, sommige van ons zijn teruggevallen naar het punt waarop we weer afhankelijk zijn van onze voormalige koloniale heersers.” Zelfs kleine moslimlanden worden niet goed geregeerd. “We hoeven niet onderdrukkend te zijn.”

De opkomst van islamofobie wijt Mahathir Mohamad deels aan hen die bereid zijn te sterven om hun geloof te ‘beschermen’. Hij waarschuwt dat terroristische daden het aanzien van de islamitische religie alleen maar heeft beschadigd. “We kunnen dan wel claimen jihad te bedrijven maar het gevolg is alleen maar meer onderdrukking van moslims overal ter wereld. (…) We hebben zo’n angst voor islam veroorzaakt dat daardoor de islamofobie is ontstaan.”

Geef een reactie

Laatste reacties (83)