34

JSF, waar doen we het nog voor?

Instituut Clingendael adviseert minister Hennis: JSF is meest onaantrekkelijke scenario

Donderdag adviseert het Instituut Clingendael minister Jeanine Hennis (Defensie) met vier mogelijke toekomstmodellen voor de krijgsmacht. Het omstreden gevechtsvliegtuig JSF is onderdeel van één van de scenario’s: de minst aantrekkelijke. In drie van de vier modellen ontbreekt de JSF. Dat schrijft de Volkskrant.

Het ministerie van Defensie moet fors bezuinigen. Boven op de 1 miljard euro van het eerste kabinet Rutte, moet het nog eens 250 miljoen euro per jaar weg zien te snijden. In het regeerakkoord is dan ook opgenomen dat het ministerie met een plan dient te komen hoe de toekomstige krijgsmacht er binnen het beschikbare budget uit kan zien, en de Nederlandse belangen kan waarborgen. Eind 2013 neemt minister Hennis een besluit over de vervanging van de F-16. Het advies van Clingendael zal bij haar toekomstplannen een belangrijke rol.

Een krijgsmacht met de JSF levert vanwege de hoge kosten ‘ernstige beperkingen’ op voor bijvoorbeeld maritieme operaties en langdurige stabilisatie-organisaties. Het geld kan immers maar één keer uitgegeven worden. Ook komt Nederlandse deelname aan vredesmachten en de bijdrage van de krijgsmacht om mensenrechten en humaniteit te bevorderen, in het geding.

Eigenlijk is het gevechtsvliegtuig alleen nodig als Nederland ‘in het hoogste geweldsspectrum’ wil meedoen, aldus het Clingendael instituut. De Volkskrant schrijft:

Hierdoor houdt Nederland invloed op het internationale toneel en levert het een ‘belangrijke bijdrage aan de NAVO en Europese militaire capaciteiten.

Van de vier door Clingendael getoetste scenario’s komt de ‘robuuste stabiliteitsmacht’ het beste uit de test. In dit scenario doet Nederland niet meer mee aan operaties in het hoogste geweldsspectrum. Nederland draagt vooral bij aan operaties die veiligheid en stabiliteit bevorderen. De onderzeedienst wordt opgeheven en de JSF is niet meer nodig. Wel koopt Nederland een aantal andere nieuwe gevecht vliegtuigen van de plank.

De Volkskrant: ‘Geen rol voor JSF in toekomstige krijgsmacht’

cc-foto: Fabio

Geef een reactie

Laatste reacties (34)