209

Kabinet bezuinigde meer dan nodig

Begrotingstekort ver onder Europese 3-procentnorm

Het begrotingstekort komt dit jaar met 2,9 procent onder de EU-norm van 3 procent. Dat is voor het eerst sinds 2008. Naar verwachting zal het in 2015 verder dalen naar 2,1 procent. Dat meldt het Centraal Planbureau in zijn centraal economisch plan, zijn belangrijkste raming in het voorjaar. De cijfers, die de basis vormen voor de voorjaarsbesprekingen in het kabinet, tonen aan dat het kabinet harder heeft bezuinigd dat nodig was om de Europese begrotingsnorm te halen. Minister van Financiën Dijsselbloem heeft inmiddels verklaard dat er geen nieuwe bezuinigingen zullen volgen.

Cpb Kerngegevenstabel 4mrt2014


De cijfers zijn beter dan die van december. De Nederlandse economie klimt langzaam uit het dal, met een groei van 0,75 procent dit jaar en 1,25 procent volgend jaar.

De werkloosheid loopt dit jaar nog op tot 650 duizend personen, maar daalt volgend jaar licht als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. De inflatie komt in beide jaren uit op 1,5 procent, zo meldt de NOS op basis van de raming van het CPB. 

Minister Dijsselbloem van Financiën zegt in een eerste reactie dat het kabinet door de gunstige cijfers voor dit en komend jaar geen extra bezuinigingen hoeft in te plannen. De Volkskrant citeert:

De CPB-cijfers laten zien dat Nederland herstelt van de crisis. De groei trekt aan, het begrotingstekort loopt terug en de werkloosheid daalt in 2015. De koopkracht in 2014 en daarna blijft aantrekken. Dat is positief nieuws. Bovendien maakt Nederland zo kans de buitensporig-tekortprocedure van de Europese Commissie te kunnen verlaten.

Dijsselbloem wil echter niet te vroeg juichen:

We zijn er nog niet. Dit jaar stijgt de werkloosheid nog. Ook zijn er risico’s, zoals de invloed van de onrust in Oekraïne op de wereldhandel. Duidelijk is ook dat een tekort boven de 2 procent geen eindstation is. Elk jaar ruim 12 miljard meer uitgeven dan er binnenkomt, is immers niet houdbaar. Op basis van deze cijfers zijn geen extra bezuinigingen nodig. Het pad richting herstel van de overheidsfinanciën is ingezet. Het bestrijden van werkloosheid blijft topprioriteit.

Financieel woordvoerder van GroenLinks Jesse Klaver reageert:

Het economisch herstel is goed nieuws. Nu moeten we ervoor zorgen dat de economische groei eerlijk gedeeld wordt en dat de werkloosheid verder daalt. De plannen van GroenLinks dragen daar aan bij.

NOS: CPB: tekort onder drie procent

Volkskrant: CPB: begrotingstekort in 2015 nog maar 2,1 procent

CPB: Voorzichtig economisch herstel en EMU-saldo onder 3 procent

Geef een reactie

Laatste reacties (209)