17

Kabinet kleedt pensioenstelsel verder uit

Pensioenfondsen kunnen gedurfder gaan beleggen … Werknemers gaan het volledige risico dragen

Het kabinet, de sociale partners en de gedogende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben in hoofdlijnen een overeenstemming bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Pensioenfondsen moeten in de toekomst hun buffers verhogen, waardoor indexatie moeilijker wordt. Ook komt er een nieuwe regeling waarbij werknemers het volledige risico dragen.

In het nieuwe stelsel moet de minimale dekkingsgraad vijf procentpunten omhoog, van 122 procent naar 127 procent. De pensioenfondsen moeten verder gewoon blijven werken met het huidige nominale stelsel, waarbij ze tot op zekere hoogte beloven dat het pensioen nominaal veilig is.

Door de verplichte stijging van de minimale dekkingsgraad zullen pensioenfondsen waarschijnlijk niet in staat zijn om pensioenen uit te keren die gecompenseerd worden voor de inflatie. Dat zal ten koste gaan van de koopkracht van ouderen.

Collectief premiestelsel
De te betalen premie wordt in de toekomst één vastgesteld in het zogenaamde ‘collectief vaste premiestelsel’. Het idee is dat dit voor zowel werkgevers als werknemers zal leiden tot meer zekerheid. Pensioenfondsen kunnen het geld gaan beleggen, de opbrengsten kunnen in het pensioen gestoken worden. Zijn de opbrengsten te laag? Dan gaan ook de pensioenaanspraken omlaag. Die verlaging kan dan over tien jaar worden uitgesmeerd.

Betrokkenen menen dat pensioenfondsen hierdoor gedurfder kunnen gaan beleggen, waardoor de opbrengsten hoger zullen zijn en indexatie (compensatie voor de inflatie) mogelijk wordt.

Het nieuwe stelsel moet al op 1 januari volgend jaar ingaan.

NRC: ‘Akkoord over nieuw pensioenstelsel’

cc-foto: FNV Bondgenoten

Geef een reactie

Laatste reacties (17)