313

Kabinet: legertje politie naar Afghanistan

545 agenten gaan naar Afghanistan ... Missie dient niet voor offensieve militaire activiteiten, maar toch gaan militairen en vier F16’s mee ... Politiebond vindt missie flauwekul

Kabinet Rutte heeft een akkoord bereikt over de trainingsmissie naar Afghanistan. 545 Nederlandse agenten moeten Afghaanse politieagenten gaan opleiden. Uitgangspunt is het versterken van de Afghaanse rechtsstaat, maar een deel van de gevechtsmachine gaat mee.

VVD en CDA hebben een akkoord bereikt over de trainingsmissie in Aghanistan die zal lopen van mei 2011 tot en met mei 2014. Het kabinet benadrukt dat er geen offensieve legeractiviteiten zullen plaatsvinden, maar toch gaan er militairen en vier F16’s mee.

De Nederlandse trainers zullen in Kunduz, maar ook in Kabul en Bamjan worden gelegerd. Dat zullen mensen zijn afkomstig uit de marechaussee, de politie maar ook de landmacht. Zij zullen werkzaam zijn binnen verschillende legerkampen.

Rutte zei in zijn persconferentie dat er in totaal 225 trainers mee zullen gaan. De rest van de staff zal de missie bijstaan bij bijvoorbeeld logistieke en medische werkzaamheden. “Er gaan alleen militairen mee voor inherente zelfbescherming. Duitsland is verantwoordelijk voor de ‘force protection’.” De Nederlandse F16’s worden alleen ingezet voor acute noodsituaties en het opsporen van bermbommen.

Wilders heeft via sms laten weten de trainingsmissie niet te steunen. Dat betekent dat er nog geen Kamermeerderheid voor is. De PvdA zal zeker niet instemmen met het voorstel. Job Cohen laat in een reactie weten dat zijn partij “onmogelijk” een missie kan steunen waarbij ook militairen worden meegezonden. Van D66, GroenLinks en de ChristenUnie kan het kabinet mogelijk wel steun verwachten.

D66 en GroenLinks lieten vlak na het akkoord weten kritisch tegenover de missie te staan. Fractievoorzitters Jolande Sap (GroenLinks) en Alexander Pechtold (D66) zullen volgende week voorafgaand aan het debat eerst deskundigen aan het woorden laten over de civiele trainingsmissie. De partijen vragen zich af of de missie gezien de veiligheidssituatie wel een kans van slagen heeft, wat de verhoudingen tussen de EU en de Navo is en wat de precieze aard is van de militaire ondersteuning.

Een woordvoerder van de politiebond liet aan de NOS weten er niets voor te voelen om agenten naar Afghanistan te sturen. “Het is flauwekul. Er is daar geen vrede. Je hebt daar een oorlogssituatie en dan stuur je daar geen politieagenten naar toe, maar laat je dat over aan defensie.”

Geef een reactie

Laatste reacties (313)