Laatste update 10 april 2018, 08:08
92

Kabinet maakt ontslag nog makkelijker

Het kabinet wil het mogelijk maken voor werkgevers om mensen te ontslaan wanneer er sprake is van ‘een combinatie van omstandigheden’. Dat betekent dat het voor rechters straks mogelijk wordt om ontslag toe te staan wanneer een werknemer bijvoorbeeld meer dan eens ziek is geweest, niet optimaal presteert en weleens woorden heeft gehad met een leidinggevende. De ontslagvergoeding zou wel 50 procent hoger uitvallen als mensen op deze manier ontslagen worden. Dat meldt het AD naar aanleiding van een concept-wetsvoorstel dat maandag naar buiten kwam.

Volgens de huidige wetgeving moet er aantoonbaar en volledig sprake zijn van één van de acht vastgelegde gronden voor ontslag: verval van arbeidsplaatsen, langdurige arbeidsongeschiktheid, frequent verzuim met onaanvaardbare gevolgen, disfunctioneren, verwijtbaar handelen en nalatigheid, werkweigering, verstoorde arbeidsrelatie of andere omstandigheden. Minister Koolmees van Sociale Zaken:

Het is van belang dat werkgevers er vertrouwen in kunnen hebben dat ze een werknemer kunnen ontslaan in een situatie waarin op basis van de huidige ontslaggronden de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden door de rechter, maar waarin een einde van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs aan de orde is. Naar verwachting zijn zij dan eerder bereid om werknemers een vast contract aan te bieden.

Volgens het kabinet is de wetgeving bedoeld om het verlenen van vast contracten aantrekkelijker te maken, maar daarnaast wordt ook de opeenvolging van tijdelijke contracten versoepeld en uitgebreid van twee naar drie jaar. Daarnaast wordt de proeftijd voor vaste contracten verlengd van twee maanden naar vijf maanden. Om toch het aanbieden van vaste contracten te stimuleren wordt de ww-premie voor werkgevers voordeliger indien zij een werknemer een vaste baan aanbieden.

Geef een reactie

Laatste reacties (92)