128

Kabinet mag uitkering in het buitenland niet korten

Europese Hof: onderscheid naar nationaliteit niet toegestaan

Het Europese Hof heeft deze week bepaald dat de Nederlandse regering Turken met een WAO-uitkering die in Turkije wonen, niet mag korten.

Dat meldt Trouw. Het betreft een uitspraak in een zaak die al jaren speelt. Een aantal Turken is in Nederland arbeidsongeschikt verklaard. Zij kregen daarvoor een uitkering met een toeslag. Toen ze vervolgens naar Turkije verhuisden bleven ze recht houden op hun uitkering. In 2000 werd de toeslagenwet echter veranderd en werden de toeslagen voor mensen die buiten de EU wonen afgebouwd.

Het kabinet had daar twee redenen voor. Ten eerste zou niet kunnen worden gecontroleerd of iemand die terugkeert in zijn geboorteland nog wel recht heeft op een toeslag. Dat argument gaat volgens de rechter niet op, want er is een verdrag gesloten met Turkije op basis waarvan de Turkse staat controles kan uitvoeren.

Het tweede argument was dat het kabinet wilde dat het sociale zekerheidsstelsel moest zijn om mensen die in Nederland wonen financieel bij te staan. Daarbij maakt Nederland onderscheid naar nationaliteit. Dat is volgens het Europese Hof onterecht.

Foto CC: lms.photo

Geef een reactie

Laatste reacties (128)