166

Kabinet op pijnbank om zorgfraude

Schippers, Weekers en Teeven ondervraagd over oorzaak, omvang en aanpak zorgfraude ... Zorgverzekeraars: In 2011 voor meer dan een miljard euro onjuist gedeclareerd ... PVV dient motie van wantrouwen in

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over fraude in de zorg. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) moet zich verantwoorden voor fraude en misbruik, naar aanleiding van berichten dat ziekenhuizen rekeningen declareren voor medisch niet-noodzakelijke behandelingen. Denk hierbij aan cosmetische ingrepen als ooglid-correcties. De fraude zou in de tientallen miljoenen euro’s lopen.


Updates onderaan het artikel

Het is niet voor het eerst dat fraude in de zorg wordt aangekaart. Precies tien jaar geleden kwamen al rapporten van verzekeraars naar buiten, waarin ook al zorgfraude centraal staat, meldt de Volkskrant. Destijds lag de focus op spooknota’s: zorg die nooit was verleend, maar wel door de verzekeraar werd vergoed.

Tegenwoordig gaat het om een ander type fraude. Behandelingen als ooglidcorrecties en het verwijderen van spataderen worden niet vergoed wanneer deze om cosmetische redenen worden uitgevoerd. Alleen medisch noodzakelijke behandelingen worden door de verzekeraars vergoed. Het gevolg: de belastingbetaler en de premiebetaler is de dupe. Jaarlijks worden meer dan 20.000 cosmetische ingrepen gedeclareerd als medisch noodzakelijk, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo is.

Volgens Zorgverzekeraars Nederland, de belangenorganisatie van ziektekostenverzekeraars, hebben geneeskundige zorgverleners in 2011 voor meer dan een miljard euro aan onterechte declaraties ingediend. Voor een deel bewuste fraude en voor de rest fouten. Zorgverzekeraar DSW in Rotterdam is de kleinste ziektekostenverzekeraar met een relatief grote fraudeafdeling. Volgens directeur Chris Oomen is de wet niet duidelijk genoeg. Oomen:

Ook wanneer voor ons volstrekt duidelijk is dat er fraude is gepleegd, is dat volgens de wet vaak nog niet zo duidelijk. Bovendien meldt het Openbaar Ministerie ons dat ze voor dit soort zaken te weinig capaciteit heeft.

Update: 15:30:

Vanmiddag werden vragen gesteld over een rapport over zorgfraude dat RTL Nieuws in handen had gekregen en dat niet door minister Schippers naar de Kamer was gestuurd. Uit dit concept-rapport bleek dat ziekenhuizen en privéklinieken elk jaar van 50 miljoen tot 180 miljoen aan behandelingen declareren die medisch gezien niet helemaal nodig waren. Volgens Schippers hoefde dit rapport niet naar de Kamer gestuurd te worden omdat het geen onderzoek was waar harde feiten in staan.

Inmiddels heeft Schippers laten weten haar uiterste best te gaan doen om ervoor te zorgen dat patiënten vanaf begin 2014 zo snel mogelijk een gespecificeerde rekening krijgen als ze door een arts zijn behandeld en dat zij de zorgverzekeraars die die rekeningen moeten sturen onder druk zal zetten.

Update: 17:17

De PVV-fractie heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Schippers.

Minister Schippers ontkent dat ze te laat is begonnen met het bestrijden van fraude in de zorg en dat ze daarbij zelfs zou hebben weggekeken. SP-Kamerlid Renske Leijten zei in het debat dat de minister “nooit iets heeft gedaan aan verspilling en weglekken van geld”. De minister zei in het debat tevens voorstander te zijn van “naming and shaming”. Fraudeurs mogen wat haar betreft aan de schandpaal genageld worden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet standaard gaan publiceren welke maatregel zijn getroffen en aan wie een sanctie is opgelegd.

Eerder verscheen op Joop: Fraude in de zorg nog groter dan gedacht

Geef een reactie

Laatste reacties (166)