9

Kabinet schrapt extra belasting op kraanwater

Maatregel zou te veel negatieve effecten hebben ... Begrotingsgat waarschijnlijk gedicht met milieubelastingen

Een geplande extra belasting op leidingwater is van de baan, na overleg met koepelorganisaties en bedrijven. Uit de gesprekken is gebleken dat de maatregel te veel negatieve effecten zou hebben. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën woensdag aan de Tweede Kamer.

Het schrappen van de extra belasting betekent dat de schatkist hierdoor 80 miljoen euro misloopt. Het kabinet zal op Prinsjesdag aangeven hoe dat financiële gat gedekt zal worden. Volgens Wiebes zal de oplossing gezocht worden ‘in de sfeer van de milieubelastingen’.

Leveranciers van leidingwater betalen nu een leidingwaterbelasting, die ze kunnen doorberekenen aan hun afnemers, met een plafond van 300 kubieke meter per aansluiting per jaar. Dat plafond zou eigenlijk per 1 juli 2014 komen te vervallen, waardoor de bedrijven dus over een grotere hoeveelheid leidingwater belasting zouden moeten betalen, maar dat gaat nu niet door.

Staatssecretaris Wiebes zegt dat hierdoor negatieve milieueffecten zouden optreden en innovatie zou worden ontmoedigd. Ook zou een beperkte groep bedrijven de dupe worden van het verdwijnen van het heffingsplafond. Brancheorganisatie Vewin en waterbedrijf Vitens zijn het roerend met Wiebes eens, zo lieten zij woensdag weten. De bedrijven pleiten zelfs voor een volledige afschaffing van de belasting op het leidingwater. Er is per 1 januari 2014 wel een verhoging van de belasting op leidingwater ingegaan.

cc-foto: Martijn van den Bogaart

Geef een reactie

Laatste reacties (9)