161

Kabinet vindt doekje voor het bloeden bij middeninkomens

Middeninkomens betalen middels belastingverhoging voor laagste inkomens

Iedereen zal er in 2012 op achteruit gaan, maar uit onderzoek van het CPB blijkt dat de laagste inkomens het hardst worden getroffen door de bezuinigingen. Terwijl de gemiddelde koopkracht met zo’n 0,75 procent achteruitgaat, daalt de koopkracht van de laagste inkomens met minimaal één procent. Om de laagste inkomens tegemoet te komen heeft het kabinet een plan bedacht: Middeninkomens worden meer belast en er wordt geschoven met geld dat bedoeld is voor de kinderbijslag.

Middeninkomens zullen voortaan eerder in het hoogste belastingtarief van 52 procent vallen. Dat meldt NOS op basis van bronnen uit Den Haag. Ook is het de bedoeling om geld van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget te verschuiven. De laatste is namelijk inkomensafhankelijk, wat een voordeel voor de laagste inkomens kan opleveren. De exacte details van dit plan zijn nog niet duidelijk.

De VVD heeft altijd gepleit tegen belastingverhoging voor de hoogste inkomens, maar heeft er nu geen moeite mee dit voor middeninkomens wel te doen.

Lees ook op Joop: Kabinet zoekt doekje voor het bloeden

NOS: Kabinet komt laagste inkomens tegemoet

Pleister op de zere wond: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

cc-foto: Ellie LoNardo

Geef een reactie

Laatste reacties (161)