93

Kabinet weigert – wéér – verbod op investeren in clusterbommen

Voorstel SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie geblokkeerd door PVC-coalitie … Minister overweegt wel subsidiestop voor instellingen die financieel profiteren van gruwelwapens 

Het kabinet blijft weigeren het investeren in clustermunitie te verbeiden. Clusterbommen bestaan uit talloze kleine bommetjes die zelfs als een oorlog allang voorbij is veel slachtoffers maken, vooral onder kinderen. Demissionair minister Donner vindt een verbod op geld verdienen aan dat soort wapens ‘niet effectief’.

De Volkskrant schrijft: 

De minister zegde wel toe na te gaan of de instellingen die in verband met de crisis financiële steun kregen van de overheid in clusterbommen investeren. Ook kijkt hij of het mogelijk is de regeling die is bedacht om kinderarbeid tegen te gaan, ook zou kunnen gelden voor bedrijven die investeren in clustermunitie. Zij krijgen dan bijvoorbeeld geen subsidie meer.

Vorig jaar werd een motie aangenomen waarin een verbod werd bepleit maar dat besluit legde het kabinet naast zich neer. Nu hielden de PVC-partners, PVV-VVD-CDA, een nieuwe motie tegen. In andere landen bestaat wel een verbod op het willen maken van winst met clusterbommen.

De Volkskrant: Geen verbod op investeringen clustermunitie

Ook op Joop opiniestuk Roos Boer – Clusterbommen: niet gebruiken en dus ook niet in investeren

cc-foto: Plastic Jesus

Geef een reactie

Laatste reacties (93)