Laatste update 19:58
84

Kabinet wil etniciteit, religie en politieke voorkeur registreren bij wapenvergunning

Update 27 september, 19.50 uur:
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd op een bericht uit de Volkskrant, waaruit zou blijken dat hij van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt of verlengt de etnische afkomst of de culturele achtergrond wil vastleggen. Ook politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuiging zouden geregistreerd moeten worden. Op de website van de rijksoverheid staat een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid:

“De politie gaat niet van iedereen die een wapenvergunning aanvraagt zijn etnische afkomst, politieke opvatting, religie of ras vastleggen. Dat wil het kabinet ook niet. Waar het om gaat is dat de politie bij het onderzoek tegen informatie kan aanlopen die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Bijvoorbeeld over contacten van de aanvrager met bekende radicale religieuze of extreem rechtse groeperingen.”

Wat het verschil is tussen de termen etnische afkomst en ras is niet duidelijk. In het huidige artikel 44 van de wapenwet wordt de term ras overigens al genoemd:

“Ten behoeve van de taakuitoefening op grond van deze wet kan de korpschef persoonsgegevens verwerken waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken, alsmede gegevens betreffende gezondheid, strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten bedoeld in paragraaf 3.1 en 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.”

Eerder:
De ministers Grapperhaus (Justitie) en Schouten (Natuur – vanwege de jachtvergunningen) hebben een wetsvoorstel ingediend waarbij van personen die een wapenvergunning aanvragen de etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwelijke overtuiging wordt geregistreerd. Het gaat om een wijziging van de Wet wapens en munitie die volgende maand in de Kamer wordt behandeld, meldt de Volkskrant.

De ministers beroepen zich op de verplichting van een Europese richtlijn maar volgens critici is dat onterecht:

De coalitiepartijen CDA en D66 hebben grote bezwaren. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) wijzen de nieuwe vereisten af. De Raad van State wil ‘een nadere motivering’. In ambtelijke kringen rond het Binnenhof is verontrust gereageerd, blijkt uit tips die de Volkskrant bereikten via klokkenluidersplatform Publeaks. (…) ‘Wij moeten deze privacygrens niet overschrijden’, zegt D66-Kamerlid Monica den Boer. ‘Het is volgens de minimumeisen van de Europese richtlijn ook helemaal niet nodig. Wij doen niet aan discriminatie en etnisch profileren, dus deze bijzondere persoonsgegevens moeten uit het wetsvoorstel.’ CDA-Kamerlid Chris van Dam: ‘Ik kan me geen situatie voorstellen die rechtvaardigt dat dit zo in de wet wordt opgenomen.’

De koepel van schietverenigingen KNSA stelt dat register ‘een discriminerende en stigmatiserende werking kan hebben’ en constateert dat bij incidenten vrijwel nooit sprake is van legale wapens.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (84)