Laatste update 11:08
84

Kabinet wil pensioenstelsel openbreken en gebruikt AOW-leeftijd als breekijzer

In ruil voor een complete hervorming van het pensioenstelsel wil het kabinet toezeggen dat de AOW-leeftijd de komende jaren toch minder snel verhoogd zal worden. De pensioenleeftijd van 67 jaar zou dan pas in 2025 gehaald worden, in plaats van het huidige streven van in 2021. Met die concessie aan de mondige generatie van aankomend pensioengerechtigden ter waarde van 500 miljoen euro moet met name de steun van vakbeweging FNV binnengehaald worden. Dat meldt de Volkskrant op basis van diverse bronnen rond de onderhandelingen.

Een minder snelle stijging is een tegemoetkoming aan 60-plussers die hun pensioen later bereiken dan zij tien jaar geleden nog dachten. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) noemde de geleidelijke verhoging naar 67 jaar in 2021 tot nu toe steeds ‘een inhaalslag’ omdat de AOW-leeftijd sinds de invoering in 1956 continu 65 jaar bleef, terwijl de levensverwachting steeg. Vakbond FNV weigert echter mee te werken aan een pensioenakkoord zonder dat er toezegging worden gedaan over de pensioenleeftijd.

Volgens de plannen van het kabinet zou een nieuw pensioenstelsel op twee cruciale punten verschillen van het oude. Door een ‘reëel pensioencontract’ wordt de uitkering sterker afhankelijk van de financiën van het fonds in plaats van het eerder verdiende salaris. Pensioenuitkeringen worden dus flexibel, lager als het fonds er slecht voorstaat en hoger als het fonds er goed voorstaat. Daarnaast wordt de pensioenpremie voortaan gereserveerd voor de premiebetaler en niet eerst toegevoegd aan een collectieve pot. Daarmee vervalt de huidige ‘subsidie’ van jongeren aan ouderen binnen de fondsen, maar tegelijkertijd is het waarschijnlijk dat toekomstige pensioenen met name voor mensen die minder verdienen een stuk kariger zullen uitpakken. Omdat 45-plussers het dan plotseling zonder die subsidie moeten doen, zullen er vele miljarden moeten worden uitgetrokken voor compensatie, met als gevolg dat reserves zullen worden uitgeput waardoor hogere pensioenpremies nodig zijn.

Werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen het binnen de Sociaal-Economische Raad zouden het over de grote lijnen inmiddels eens zijn, maar om de steun van de vakbond en linkse partijen te krijgen moet er nog heel wat gebeuren.

Geef een reactie

Laatste reacties (84)