101

Kamer eensgezind over verlagen belasting op arbeid

Wiebes: 'Iedereen weet dat het huidige stelsel ons niet helpt met het oplossen van de werkloosheid'

Er heerste vandaag een uiterst opgewekte stemming in de Tweede Kamer, waar men het – voor de verandering – roerend eens was over nieuw te vormen plannen. Zo’n beetje alle fracties willen bij een belastinghervorming de lasten op arbeid verlagen. Volgens staatssecretaris Eric Wiebes verliep het overleg met regeringspartijen VVD en PvdA over een herziening van het belastingstelsel ‘vrolijk en constructief’.

Staatssecretaris Wiebes is al sinds Prinsjesdag aan het polsen bij de fracties van coalitie en oppositie om tot een voorstel te kunnen komen dat op voldoende steun kan rekenen. Wiebes: 

Het is duidelijk dat er een heel breed draagvlak is voor minder lasten op arbeid. Dat vindt iedereen een goed idee. Iedereen weet dat het huidige stelsel ons niet helpt met het oplossen van de werkloosheid.”

Naast Kamerleden hebben ook experts en maatschappelijke organisaties hun eigen verlanglijstjes bij Wiebes in kunnen leveren. Het kabinet gaat naast de belasting op arbeid ook kijken naar een alternatief voor de huidige vermogensrendementsheffing. Wiebes:

Mensen ervaren die als onredelijk. We zoeken een alternatief dat beter aansluit bij het werkelijk genoten rendement. Veel mensen snakken daarnaar. We zijn bij Financiën met een team van dertig mensen aan het puzzelen op al dit soort problemen.”

Wiebes verwacht voor de zomer de eerste voorstellen te kunnen presenteren.

Geef een reactie

Laatste reacties (101)