34

Kamer wil vrije toegang tot Down-test voor alle zwangere vrouwen

Een test om het syndroom van Down vast te stellen bij ongeborenen. Jarenlang was het verboden, maar sinds twee jaar mogen vrouwen met een verhoogd risico de test aangeboden krijgen, onder strikte voorwaarden. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat de test beschikbaar wordt voor alle vrouwen. Dinsdag gaat de Kamer daarover in gesprek met minister Schippers van Volksgezondheid.

De Non-Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt nu alleen door academische ziekenhuizen aangeboden, wanneer bij de combinatietest (de nekplooimeting en een bloedtest) is aangetoond dat een kindje mogelijk Down heeft. Een meerderheid van de Kamer vindt nu dat de test vrij toegankelijk moet worden. PvdA en SP gaan nog een stapje verder en willen dat de kosten van de test ook vergoed worden. De VVD wil de test wel vrij beschikbaar maken, maar twijfelt over het vergoeden ervan.

Het plan kent niet alleen maar voorstanders. Voorafgaand aan het debat van dinsdag wordt door tegenstanders een zwartboek overhandigd aan de Kamer, een initiatief van actiegroep Zó is Downsyndroom. Zij zijn bang dat bij een vrije toegang tot de test ouders onder druk komen te staan de NIPT ook uit te laten voeren.

Meer dan 90 procent beslist nu al hun kind niet geboren te laten worden als bekend is dat het down heeft. De druk zal alleen maar toenemen. Mensen zullen er straks op aangekeken worden dat ze hun downkind geboren laten worden.

De groep vindt in de Kamer een medestander in de ChristenUnie. Vorig jaar sprak partijleider Slob zich op het partijcongres al uit tegen een ‘Down-vrije samenleving’. Zover zal het niet komen, denkt de PvdA. ‘Je ziet nu ook dat ouders die weten dat ze een kind met down krijgen een heel bewuste keuze maken. Dat zal niet veranderen. De test moet zo snel mogelijk voor iedereen betaald toegankelijk worden,’ aldus PvdA-Kamerlid Wolberts. ‘Mensen reizen nu naar het buitenland voor de test, een ongewenste situatie. En de test is veiliger dan een vruchtwaterpunctie.’

Bron: NOS
cc-foto

Geef een reactie

Laatste reacties (34)