79

Kamerlid Tang zet zelfkastijding PvdA voort

Omstreden parlementariër is uitgesproken pessimistisch over de toekomst van zijn eigen partij

Nadat eerder PvdA-Kamerlid Diederik Samsom de staat van de PvdA ‘deplorabel’ noemde, is het nu zijn fractiegenoot Paul Tang die openlijk een uiterst somber beeld van de partij schetst. De partij is volgens Tang veranderd in ‘amalgaam van vrouwen, allochtonen en hoogopgeleiden’.

Door redactie Joop

“Mijn opdracht is: wees pessimistisch, en laat het probleem in zijn ware dimensies naar voren komen”, zegt Kamerlid Paul Tang van de PvdA in een opiniestuk op de website van de linkse denktank Waterland Stichting. Hij treedt daarmee in de voetsporen van collega Diederik Samsom, die via een uitgelekte mail de ‘deplorabele staat’ van de PvdA aankaartte.

De kritische uitlatingen van Tang zijn opmerkelijk, omdat hij de afgelopen maanden in zijn eigen fractie onder vuur lag na het lekken van de Miljoenennota aan RTL Nieuws. Ook komt zijn kritiek daags na een tv-optreden van PvdA-leider Wouter Bos, die zich juist verzet tegen de publiekelijke zelfkastijding door PvdA’ers.

Het is overigens niet moeilijk om pessimistisch te zijn over de toekomst van de PvdA”, aldus Tang. “Kijk naar de peilingen. Maar belangrijker: kijk ook naar de neerwaartse trend in de gunst van de kiezers. Deze trend is zichtbaar door de opkomst van partijen als SP en PVV, waaraan de PvdA een deel van haar kiezers moet afstaan.

Tang heeft meerdere verklaringen voor de teloorgang van zijn partij: “Onthechting, zelfoverschatting, geld als maat voor (eigen) succes: dit alles staat haaks op het gedachtegoed van de PvdA. De gevolgen kunnen niet uitblijven.” Vervolgens komt hij tot zijn somberste doembeeld:

Dat traditionele relaties minder houvast bieden, bijvoorbeeld doordat families kleiner worden en buurten verkleuren, en dat een gebrek aan inkomen wordt gelijkgesteld aan gebrek aan succes, moest wel leiden tot verzet. Dat verzet richt zich tegen een PvdA die niet iedereen een plek in de samenleving heeft weten te bieden en daardoor mensen in de steek heeft gelaten. Verzet van laagbetaalde, laagopgeleide, blanke mannen. Maar ook van onderwijzers, verpleegkundigen en agenten die in hun lage inkomen in toenemende mate een gebrek aan waardering hebben gevoeld. Daarmee is de PvdA veranderd in een amalgaam van vrouwen, allochtonen en hoogopgeleiden die nog steeds kunnen of willen geloven in het oude verhaal van solidariteit door emancipatie.

Terugblikkend bekritiseert Tang de Paarse kabinetten en de oppositiejaren die volgden onder leiding van zijn huidige voorman Bos. “De periode van Paars en van de oppositie zijn mislukt.”

Aan het eind van zijn betoog wijdt Tang toch nog een alinea aan mogelijk herstel van de PvdA. De partij moet volgens hem een verhaal houden over ‘geluksfactoren zoals gezondheid en de kwaliteit van de woonbuurt, en maatschappelijke factoren als de stand van het milieu en het klimaat’.

Update 16:00: PvdA-leider Wouter Bos is vrijdagmiddag uitgevallen naar partijgenoot Paul Tang, zo meldt AD. Bos wil dat partijgenoten stoppen met openlijke zelfkastijding en kritiek intern leveren en dat ze hard aan het werk gaan om de burgers te laten zien wat de partij voor hen kan betekenen. Als reactie op de opmerkingen van Tang zei Bos vrijdag na afloop van de ministerraad dat “dat soort PvdA’ers hun mond moeten houden”.

Geef een reactie

Laatste reacties (79)