30

Kamermeerderheid wil meer groene banen

Motie van Ojik, voor meer duurzame banen in nationaal banenplan, aangenomen

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over het sociaal akkoord. Onderdeel daarvan is een nationaal banenplan wat voor 1 mei aanstaande dient te worden aangeleverd aan de Europese Commissie. De Europese Commissie doet ook concrete voorstellen om de werkgelegenheid te stimuleren en moedigt de lidstaten daarbij aan om meer gebruik te maken van milieubelastingen om arbeid minder te hoeven belasten.

De motie van van Ojik “verzoekt de regering, vergroening op te nemen in het banenplan om zo duurzame werkgelegenheid te scheppen en dit banenplan zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen” en werd aangenomen door een meerderheid van SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP. Deze investering zou volgens van Ojik betaald kunnen worden uit extra milieuheffingen, maar daar wilde minister Kamp niets van weten:

Ik ga even voorbij aan de tweede overweging, waarin onder andere staat dat hogere milieuheffingen moeten worden ingevoerd. Dat is niet het voornemen van de regering. De milieuheffingen in Nederland zijn al relatief hoog als je kijkt naar de voor ons relevante omgeving…

…We hebben de Kamer net geïnformeerd over onze voornemens met de groene groei, we zijn druk bezig met duurzame energie, en ik heb daarbij het energieakkoord genoemd. We zullen graag in het banenplan, in het Nationaal Hervormingsprogramma en in de brief die daarbij gevoegd wordt, hierop ingaan…

…Dit is voor ons ook een mogelijkheid om met de sociale partners te praten over hun sectorplannen. Voor 2014 en 2015 is daarvoor 300 miljoen beschikbaar. Het is zeker denkbaar dat bij de uitvoering van de sectorplannen de vergroeningsaspecten worden betrokken. We zullen dat bij hen onder de aandacht brengen. 

Hoeveel er daadwerkelijk geïnvesteerd zal worden in nieuwe groene banen zal dus nog moeten blijken.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)