30

Kamp houdt concept schaliegasrapport geheim

Milieudefensie krijgt 'njet' na Wob-verzoek om inzage rapport

Het veelbesproken concept schaliegasrapport blijft als het aan minister Henk Kamp ligt, geheim. Milieudefensie diende een Wob-verzoek in om het rapport in te kunnen zien, maar Kamp is niet van plan daar op in te gaan. Ook de correspondentie tussen het ministerie en de onderzoekers blijft geheim. Milieudefensie heeft inmiddels aangekondigd in beroep te gaan.

Geert Ritsema, campagneleider van Milieudefensie:

Minister Kamp blijft geheimzinnig doen over de totstandkoming van het rapport op basis waarvan hij besloten heeft door te gaan met schaliegasboringen. Onze vermoedens -en die van vele andere tegenstanders van schaliegasboringen-  dat er iets niet in de haak is, worden hierdoor alleen maar sterker. Kamp wil door met schaliegas, ten koste van mens en milieu, en schuwt blijkbaar geen enkele methode om informatie verborgen te houden.

De organisatie vermoedt dat het ministerie ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat in opdracht van Kamp onderzoek deed naar de risico’s van schaliegaswinning, onder druk heeft gezet om de conclusies van het rapport aan te passen. Op basis van dat rapport besloot Kamp in augustus dat de risico’s van schaliegas beheersbaar zijn. Onder druk van protesten draaide hij dat besluit later terug. Minister Kamp zegt nu dat een concept naar zijn aard niet is opgesteld om openbaar te worden.

Nu.nl: Kamp houdt concept schaliegasrapport geheim

cc-foto: Pietplaat

Geef een reactie

Laatste reacties (30)