111

‘Kamp schoffeert arbeidsmigranten Oost-Europa’

Senator Strik voorziet rechtszaak over intrekken verblijfsvergunning Oost-Europese arbeidsmigranten

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil de verblijfsvergunning van Bulgaren intrekken die werkloos zijn geworden en in de bijstand zijn beland. Immigratiespecialiste en Eerste Kamerlid Stieneke Strik (GroenLinks) vindt dat niet kunnen. Ze voorspelt dat Kamp met zijn reeks maatregelen om de arbeidsmigratie uit Oost-Europa te beperken tegenwerking krijgt van de Europese rechter.

Kamp kondigde vorige week maatregelen aan om de Oost-Europese arbeidsmigratie te beperken. Hij wil onder andere dat Oost-Europeanen verplicht worden tot het leren van de Nederlandse taal en dat ze pas na vijf jaar werken in Nederland toegang krijgen tot de bijstand. Dat is volgens Strik in strijd met de Europese regels. Ze acht de kans klein dat Nederland de Europese regelgeving kan veranderen omdat ze daarvoor tweederde van de EU-lidstaten moet meekrijgen.

In 2010 deed een groep van 690 Oost-Europeanen een beroep op de bijstand. Dat is 0,3 procent van de totale groep Nederlanders die bijstand kreeg. Van de Nederlandse beroepsbevolking zat vorig jaar 1,8 procent in de bijstand.

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) heeft al last van de maatregelen die Kamp wil doorvoeren. Aardbeientelers en boomkwekers krijgen geen werkvergunning voor Bulgaren en Roemenen. Ze zijn afhankelijk van Oost-Europese arbeidskrachten en kunnen op korte termijn onmogelijk aan voldoende geschikt personeel komen. ZLTO heeft daarom een kort geding aangekondigd. “De minister tart het beginsel van behoorlijk bestuur”, zeggen zij in Trouw.

Onderzoekster Cathelijne Pool meent dat strengere regels zoals die van Kamp geen zin hebben. Ze deed onderzoek naar de migratie van Polen naar Nederland en concludeerde dat ‘regulering werkt als een waterbed’. “Als regels op één punt restrictiever worden, wijken migranten uit naar andere mogelijkheden.”

Trouw: Tuinders: Kamp te streng voor Bulgaren

Geef een reactie

Laatste reacties (111)