10

Kamp wuift kritiek weg: Duurzaamheidsdoelen gaan we halen

'Moet misschien wel een tandje bijgezet worden', aldus minister

In 2023 moet Nederland minimaal 16 procent van alle energie duurzaam opwekken. Dat heeft het kabinet althans afgesproken in het Energieakkoord. Donderdag lekte een rapport uit waarin staat dat Nederland dit bij lange na niet gaat halen, maar minister Kamp is nog steeds overtuigd van zijn beleid. “Het kantelpunt van de overgang naar duurzame energie” hebben we wel bereikt, aldus de minister. Met andere worden: maak je niet druk, het komt goed. Vertrouw maar op Kamp.

Het kabinet had als doel om in 2020 14 procent van alle energie duurzaam op te wekken. Ook dat gaat volgens de minister gewoon lukken. Een beetje extra investeren en wat extra inspanning is wel nodig, aldus Kamp. Door bijvoorbeeld meer windmolens op land te plaatsen. Daar lopen we volgens de minister namelijk mee achter. Ook wordt er meer geld vrij gemaakt voor duurzame energieprojecten. Was er dit jaar nog 3,5 miljard euro beschikbaar, volgend jaar wordt dat 8 miljard. Ook is een bedrag van 70 miljoen euro gereserveerd voor burgers, die daarmee subsidie kunnen aanvragen voor zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.

De conclusie uit de Nationale Energieverkenning is dat Nederland in 2020 niet verder zal komen dan 11,9 procent. Volgens Kamp komt dat door de verschillende rekenmethodes.

Volgens GroenLinks is het niet de eerste keer dat berekend wordt dat Nederland de doelen niet gaat halen. De partij eist dan ook dat het kabinet toegeeft dat er problemen zijn en dat het in de begroting voor 2016 vastlegt welke nieuwe maatregelen getroffen gaan worden. Of de aangekondigde maatregelen – bijvoorbeeld beter samenwerken met provincies om windmolenparken op tijd gebouwd te krijgen – voldoende zijn, is niet duidelijk.

Liesbeth van Tongeren:

“Als zelfs de centrale banken gaan waarschuwen dat klimaatverandering een serieus financieel risico is zou je denken dat een VVD-minister in actie komt. De tijd van meer onderzoek gevolgd door rustig afwachten is voorbij.”

De partij pleit voor zogenoemde Groene Gemeenten Deals:

Laat de minister Groene Gemeenten Deals afsluiten met alle gemeentes; die hebben hoge klimaatambities en boeken wel goede resultaten. Ik denk aan Groningen dat energieneutraal is in 2025, Boxtel in 2040 en bijvoorbeeld Texel. Huizen verwarmen met aardwarmte, zoals Groningen en Haarlem bijvoorbeeld willen of renoveren naar Nul op de meter, zoals Utrecht wil. Ook zonneparken en windparken op industrieterreinen kunnen bijdragen aan meer duurzame energie. Wat het kabinet niet lukt, lukt gemeentes wel. Als de minister gemeentes serieus gaat ondersteunen, dan is er nog veel meer mogelijk.

Nederland is met 11,9 procent duurzame energie één van de meest vervuilende fossiele landen van Europa, aldus GroenLinks.

cc-foto: Martin Broek

Geef een reactie

Laatste reacties (10)