37

Kanker meestal meer gevolg van pech dan levensstijl

Roken, zonnen en slechte voeding versterken pechfactor wel

Kanker is meestal niet zozeer het gevolg van een ongezonde levensstijl en erfelijkheid als wel van domme pech. De ziekte wordt veelal veroorzaakt door foutjes die toevallig voorkomen in cellen. Ongezond gedrag, zoals roken en overmatig zonnen, vergroot de kans op kanker wel. Dat blijkt uit onderzoek door Bert Vogelstein en Christian Tomasetti aan de Amerikaanse John Hopkins University.

De wetenschappers lieten een wiskundig model los op de stamceldeling om uit te rekenen hoe groot de kans is dat de ziekte zich openbaart. Trouw schrijft:

Bij langlevende stamcellen is de kans veel groter dat een mutatie problemen veroorzaakt dan in cellen die sneller doodgaan. Dus, dachten de wetenschappers, is de kans op kanker in de weefsels met veel stamceldelingen het grootst. Dat bleek grotendeels te kloppen. 65 procent van de variatie in kankerrisico is te verklaren door het aantal stamceldelingen. Van de onderzochte kankersoorten ontstaan er 22 voornamelijk door ‘botte pech’. De andere negen, zoals longkanker en huidkanker, kwamen vaker voor dan je op grond van mutaties zou verwachten. Daar spelen ook factoren als roken en blootstelling aan de zon een grote rol.

Lekker gezondVolgens de onderzoekers betekenen hun bevindingen dat kanker lastig is te voorkomen en het beleid daarom beter gericht kan worden op vroegtijdige opsporing.

Guardian: Most types of cancer largely down to bad luck rather than lifestyle or genes

cc-foto: Dhini van Heeren

Geef een reactie

Laatste reacties (37)