103

Kantje boord voor woonakkoord

Senaat stemt nipt in met huurverhoging ... PvdA-Senator Duivesteijn: akkoord is 'onvoldoende doordacht' ... Corporaties: reken plan Blok na

Het woonakkoord roept uit steeds meer hoeken weerstand op. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer uit dinsdag kritiek op de deal die het kabinet, en dus de PvdA zelf, vorige maand sloot met D66, ChristenUnie en SGP. SP, CDA en PVV waren al fel gekant tegen het akkoord en de woningcorporaties roepen op om de plannen van Blok nog eens na te rekenen.

Update 23.44 uur
Dinsdagavond heeft de Senaat ingestemd met de huurverhoging. Volgens de verwachting is de stemming nipt met 37 stemmen voor en 36 stemmen tegen.

PvdA-Senator Adri Duivesteijn noemt het in NRC Handelsblad “onvoldoende doordacht” dat woningcorporaties een verhuurdersheffing moeten afdragen die oploopt tot 1,75 miljard per jaar. Duivesteijn:

Zoals de plannen er nu uitzien, komen hierdoor alle investeringen van corporaties verder stil te liggen. Daarmee ontstaat een sociaal-maatschappelijk probleem in gebieden waar investeringen gewoon nodig zijn.

Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA had de verhuurdersheffing 2,1 miljard per jaar moeten opleveren. In het woonakkoord met D66, ChristenUnie en SGP is dit afgezwakt tot 1,75 miljard.

De Eerste Kamer debatteert dinsdag met minister Stef Blok (Wonen, VVD) over de inkomensafhankelijke huurverhogingen, een ander deel van dat woonakkoord. Duivesteijn zegt in NRC dat hij daar wel mee zal instemmen, maar hij wil de minister tijdens dit debat aan de tand voelen over de verhuurdersheffing, die nog niet is behandeld in de Tweede Kamer:

De verhuurdersheffing wordt ook gelegitimeerd met die huurverhogingen, dus dat kunnen we niet los van elkaar zien”

Duivesteijn zegt “geen principieel bezwaar” te hebben tegen het laten meebetalen van corporaties om het begrotingstekort terug te dringen, maar is het “niet eens met de manier waarop dat nu vormgegeven wordt”, aldus NRC. Hij verwacht van de minister een beter voorstel, waarin gegarandeerd wordt dat er ruimte blijft voor investeringen. Komt dat er niet dan zou het kunnen dat de PvdA de huurverhogingen wel steunt, maar de afroming daarvan middels de verhuurdersheffing niet. “In dat geval kunnen de woningcorporaties dus zelf investeringen doen”, concludeert Duivesteijn.

‘Reken plan Blok na’
Woningkoepel Aedes waarschuwt dat minister Blok niet realistisch rekent en roept de Eerste en Tweede Kamer op zijn plannen nog eens te laten narekenen. Corporaties zullen er niet in slagen hun investeringen op hetzelfde peil te houden, zo blijkt uit berekeningen. Dat gaat ten koste van huurhuizen die we hard nodig hebben, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon tegenover de NOS.

Blok schat de huurinkomsten te hoog in en vertrouwt te veel op een snelle doorstroming, zegt Aedes. Bovendien is geen rekening gehouden met de grote saneringsbijdragen die corporaties moeten betalen voor onder andere het failliete Vestia.

Rechtzaak
De woningcorporaties maakten maandag bekend dat zij naar de rechter stappen naar de rechter als het kabinet vasthoudt aan de heffingen. Koepelorganisatie Aedes treft al voorbereidingen, zo meldde het Parool.

Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), spreekt van een uiterste stap tegen het plan van minister Blok.

Het lobbycircuit is nu nog in volle gang. Het wetsontwerp met de heffingen moet nog naar de Tweede Kamer, de besluitvorming is nog niet helemaal rond. Alle energie is er daarom op gericht de maatregelen te verzachten.

NRC: PvdA heeft moeite met woonakkoord – ‘onvoldoende doordacht’

NOS: Corporaties: reken plannen Blok na

Parool: Woningcorporaties willen Blok voor de rechter slepen

Foto-cc: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (103)