17

Kinderleed door slecht opgeleide gezinsvoogden

Bekijk de uitzending van Vara's Ombudsman ... Oud-kinderrechter Quik-Schuijt pleit voor tuchtrecht in de jeugdzorg

De uithuisplaatsing van een kind is altijd vreselijk, zowel voor het kind als de ouder. Sommige ouders voelen zich achteraf onterecht in de hoek gezet door de gezinsvoogd. Onder ede geven deze voogden rechters vertrouwelijke informatie over de zaak, maar maken wel eens pijnlijke fouten die voor ouders grote gevolgen hebben. In de Ombudsman pleit oud-kinderrechter Quik-Schuijt voor de invoering van het tuchtrecht in de jeugdzorg.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Gezinsvoogden hebben veel macht. Hun woord telt zwaar voor kinderrechters die moeten besluiten over een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Maar ouders staan machteloos als de voogd zijn macht misbruikt, ouder onder druk zet of bedreigt of door een loopje te nemen met de waarheid.

Volgens Quik-Schuijt wordt de positie van ouders versterkt en het imago van de beroepsgroep opgevijzeld als bij Jeugdzorg het tuchtrecht wordt ingevoerd. Daarbij geeft de overheid personen uit een bepaalde beroepsgroep de bevoegdheid om een bepaald nadeel toe te brengen ter bevordering van hun taak. “Het zou het vertrouwen van de burger groter maken”, aldus Schuijt.

Volgens de oud-kinderrechter handelen veel gezinsvoogden steeds meer vanuit een machtspositie.

Vroeger stonden de gezinsvoogden naast de mensen. Tegenwoordig zitten ze daar (de rechtbank) als een autoriteit, ook letterlijk niet meer naast de mensen, maar achter een tafeltje.”

In de Ombudsman vertelt pleegmoeder Tamara hoe haar pleegkind uit huis werd gehaald. Hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns bemoeide zich persoonlijk met deze zaak.

Een jongen die het goed deed in een pleeggezin is anderhalf jaar weggehaald en in een internaat geplaatst, waardoor een gat in zijn leven is geslagen. Dat gebeurde in een context van machtsuitoefening en dreiging door een gezinsvoogd die heel evident vanuit een tunnelvisie ageerde tegen die pleegmoeder en daardoor heel erg grote schade heeft aangericht.

De kwaliteit van de opleiding van de gezinsvoogden is het probleem, volgens Hermanns. Daarnaast zijn veel gezinsvoogden niet toegerust voor hun zware taak.

Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Er is een heel erg hoge werkdruk, er is een grote doorstroom. Ze zijn vaak jong. Het gaat om jongvolwassenen die net van een opleiding komen, die enorm moeilijke beslissingen moeten nemen en die daar niet goed voor opgeleid zijn.

Jeugdzorg vindt de invoering van het tuchtrecht een goede oplossing, maar wil ook meer geld van de politiek voor het verbeteren van de opleidingen. Erik Gerritsen, woordvoerder van Jeugdzorg Nederland, stelt dat het opleidingsniveau de afgelopen jaren al behoorlijk verbeterd is, maar dat er nog flinke stappen gezet moeten worden. “Er kan nog een forse professionaliseringsslag bij. Dat willen we zelf als liefste. Maar daar moet je dan wel in investeren.”

De Ombudsman, vrijdag 2 maart om 20.50 uur bij de VARA op Nederland 2.
Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (17)