22

Kinderopvang wordt te duur

Steeds minder ouders maken gebruik van opvang ... Vooral kosten reden voor minder gebruik

Het gebruik van kinderopvang is sinds 2012 afgenomen door een verminderde instroom van nieuwe kinderen in de opvang en een toegenomen uitstroom. Dat blijkt uit de publicatie ‘Krimp in de kinderopvang, Ouders over kinderopvang en werk’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) die vandaag verschijnt.

Het SCP schrijft in het rapport:

Van de ouders die minder werken én minder opvang hebben, wijst een op de zeven de opvang aan als reden waarom ze minder werken. De zes anderen noemen andere redenen, met name werkloosheid. Minder opvang is dus vaker het gevolg van minder werk dan oorzaak.

Werkende ouders omzeilen de hoge kosten door vaker familie te mobiliseren. Ook wordt er ook vaker thuisgewerkt. Moeders die eind 2011 gebruik maakten van formele opvang, werken nu gemiddeld 1,6 uur minder dan destijds. Ook de arbeidsduur van vaders nam iets af.

Als minder of geen opvang wel hand in hand gaat met minder of geen werk, blijkt dat werkloosheid vaak de achterliggende reden is. In bijna de helft van de gevallen heeft de vader of moeder (deels) ontslag gekregen.  Nog eens drie op de vaders en moeders ging op eigen initiatief minder werken of stoppen om voor het kind te zorgen.

Aan het onderzoek deden 4600 ouders mee.

SCP: Krimp in de kinderopvang

cc-foto: Elvin

Geef een reactie

Laatste reacties (22)