58

Kleinkind immigrant heeft even vaak baan als volledig autochtoon

Ministerie van VROM gaf opdracht tot studie naar 'niet-Westerse derde generatie', deze groeit ieder jaar met 10 procent

Volwassenen van de ‘niet-westerse derde generatie’ in ons land hebben ongeveer even vaak een baan als volledig autochtone volwassenen. Ook op het gebied van uitkeringen zijn er weinig verschillen. Dit blijkt uit een studie die het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft laten uitvoeren doot het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB).

De resultaten van de Verkenning niet-Westerse derde generatie zijn deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Leden van de niet-westerse derde generatie hebben ouders die in Nederland zijn geboren, maar minstens één grootouder die werd geboren in een niet-westers land. Ze gelden niet meer als allochtoon. Dit meldt Trouw zaterdag.

De betrokkenheid bij criminaliteit is weliswaar iets hoger dan onder echte autochtonen maar weer lager dan onder niet-westerse allochtonen.

Op 1 januari 2008 bestond de niet-westerse derde generatie uit ruim 55.000 personen. Bijna de helft heeft wortels in Suriname. De niet-westerse derde generatie groeit de laatste jaren met zo’n 10 procent per jaar. Tachtig procent is jonger dan vijftien jaar. Met de verkenning wil het ministerie meer te weten komen over de integratie.

Geef een reactie

Laatste reacties (58)